BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 16/12/2010 - 08:52

(BTNO) * Giá trị sản xuất công nghiệp ở Tây Ninh năm 2010 tăng trưởng cao nhất trong mấy năm gần đây- ước thực hiện được hơn 8.700 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu kế hoạch (chỉ tiêu 16%). Trong đó Nhà máy xi măng đóng góp đến 5% cho tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở Tây Ninh.

Liên hợp Phước Đông- Bời Lời đang triển khai xây dựng hạ tầng.

* Đến nay, Tây Ninh đã triển khai và thực hiện đầu tư xây dựng được 2 Khu kinh tế cửa khẩu, 9 khu công nghiệp, 18 cụm công nghiệp và 6 điểm công nghiệp. Trong đó có 8 Khu công nghiệp và 16 Cụm công nghiệp được quy hoạch mới.

* Năm 2010 tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội ước đạt hơn 955 tỷ đồng- tăng hơn 28% so với đầu năm. Trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo là hơn 630 tỷ đồng, dư nợ cho vay học sinh, sinh viên là hơn 320 tỷ đồng, còn lại là dư nợ cho vay các chương trình tín dụng khác.

* Theo Công ty Điện lực Tây Ninh, giai đoạn 2006- 2010 tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh đạt bình quân là 17,5%, trong đó tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm đến 50% và tốc độ tăng trưởng bình quân là 21,5%. Năm 2010 Tây Ninh tiêu thụ hơn 1,1 tỷ kwh điện.

S.T