BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 18/12/2010 - 12:24

(BTNO) - * Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu Tây Ninh ước thực hiện được 894 triệu USD- đạt 137% kế hoạch năm và tăng hơn 30% so với năm 2009. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu khu vực nhà nước tăng hơn 74%, khu vực dân doanh tăng hơn 30% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng hơn 28%.

* 11 tháng đầu năm 2010, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tây Ninh thực hiện cho vay tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn cho hơn 74.000 lượt hộ với doanh số hơn 6.500 tỷ đồng, trong đó cho vay không có bảo đảm bằng tài sản là gần 600 tỷ đồng với hơn 10.000 hộ.

* Từ ngày 15.12.2010, Nhà máy đường Biên Hòa Tây Ninh tiếp tục tăng giá thu mua mía lên 970.000 đồng/tấn 10 CCS tại ruộng trên phương tiện vận chuyển. Sau ngày 1.1.2011, giá thu mua sẽ là 1 triệu đồng/tấn 10 CCS tại ruộng và sau tết Nguyên đán giá thu mua tiếp tục được nâng lên 1.050.000 đồng/tấn 10 CCS tại ruộng.

Thi công đường 781

* Năm 2011, UBND tỉnh dự kiến bố trí vốn đầu tư lĩnh vực xây dựng cơ bản là 1.167,6 tỷ đồng, bao gồm: vốn ngân sách tập trung là 274 tỷ đồng; vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu là 154,6 tỷ đồng; vốn xổ số kiến thiết là 700 tỷ đồng và vốn ngoài nước là 50 tỷ đồng.

S.T