BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 22/01/2011 - 05:32

* Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, khả năng năm 2011 Tây Ninh huy động nguồn vốn đầu tư phát triển được hơn 16.600 tỷ đồng- tăng hơn 74% so với năm 2010. Trong đó, dự kiến nguồn vốn đầu tư từ ngân sách khoảng 4.600 tỷ đồng, từ khu vực dân doanh khoảng 7.000 tỷ đồng và từ đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng 5.000 tỷ đồng.

Sẵn sàng phòng chống cháy rừng ở VQG Lò Gò- Xa Mát

* Năm 2010, tình trạng cháy rừng ở các dự án rừng trên địa bàn tỉnh gia tăng do thời tiết khô hạn kéo dài. Trong năm, toàn tỉnh xảy ra 13 vụ cháy với diện tích 14,11 ha- tăng hơn năm 2009 đến 12 vụ. Tuy nhiên thiệt hại do cháy không lớn do các chủ rừng kịp thời tổ chức chống cháy.

* Năm 2011, Tây Ninh phấn đấu giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản tăng 5,5% so với năm 2010. Năm 2010 vừa qua, do tình hình thời tiết diễn biến bất thường, cộng thêm dịch heo tai xanh nên giá trị sản xuất nông- lâm- thuỷ sản chỉ đạt tốc độ tăng trưởng có 4%- không đạt kế hoạch đề ra là 5,5%.

* Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Tây Ninh trong năm 2010 đã sản xuất được hơn 270.000 tấn đá các loại- tăng hơn năm trước trên 100.000 tấn với tổng doanh thu đạt hơn 47 tỷ đồng- cao hơn năm trước gần 20 tỷ đồng.

S.T