BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 16/02/2011 - 12:45

* Toàn huyện Tân Biên có hơn 830 trang trại, trong đó có hơn 480 trang trại trồng cây hàng năm, gần 250 trang trại trồng cây lâu năm, 10 trang trại chăn nuôi, 65 trang trại tổng hợp… Các trang trại này đã giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 2.800 người.

* Dự kiến trong năm 2011 tỉnh Tây Ninh đăng ký xây dựng 100 công trình khí sinh học (Biogas), trong đó nguồn vốn đối ứng của tỉnh hỗ trợ cho mỗi hộ là 575.000 đồng/hộ/công trình và nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) hỗ trợ cho mỗi hộ là 625.000/hộ/công trình.

* Năm 2010, Công ty Cơ khí Tây Ninh xuất khẩu hàng cơ khí sang các nước: Mỹ, Nhật và Campuchia với tổng giá trị gần 5 triệu USD- vượt kế hoạch đề ra. Năm 2011, Công ty tiếp tục đề ra kế hoạch xuất khẩu hàng cơ khí với giá trị là trên 5 triệu USD.

Một tuyến kênh đã bê tông hoá

* Đến nay, tất cả 36 gói thầu thi công “Hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng” trên địa bàn tỉnh được khởi công vào tháng 8 năm 2009 cơ bản đã hoàn thành xong khối lượng bê tông. Các đơn vị thi công đang hoàn thiện bờ kênh và làm đường giao thông.

S.T