BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 04/03/2011 - 01:21

(BTNO) * Năm 2011, các tổ chức tín dụng tiếp tục cho vay hỗ trợ lãi suất theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đến nay, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là gần 100 tỷ đồng với hơn 3.000 khách hàng.

* Chỉ số giá chung trong tháng 2.2011 tăng hơn tháng 1.2011 là 1,82% và tăng hơn tháng 12.2010 là 3,85%. Các nhóm hàng tăng khá cao trong tháng 2 gồm: đồ uống và thuốc lá- tăng 3,44%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống- tăng 3,42%, trong đó ăn uống ngoài gia đình tăng 6,14%, thực phẩm tăng 3,73%...

Giá trị sản xuất đường mía chiếm 42% tổng giá trị sản xuất ngành lương thực- thực phẩm trong 2 tháng đầu năm 2011

* Trong 2 tháng đầu năm 2011, giá trị sản xuất ngành lương thực- thực phẩm thực hiện được là 662 tỷ đồng- tăng gần 38% so với cùng kỳ. Trong đó giá trị sản xuất ngành chế biến đường mía chiếm tỷ trọng đến hơn 42%. Giá trị sản xuất ngành lương thực- thực phẩm tăng chủ yếu là do sản xuất đường mía tăng.

* Tình hình rầy nâu trên cây lúa sau Tết Nguyên đán phát triển với mật độ cao, gây hại cục bộ trên một số diện tích. Đến nay, diện tích bị nhiễm rầy nâu đã lên hơn 3.800 ha- tăng 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nông dân đã phòng trừ kịp thời nên chưa gây thiệt hại nặng.

S.T