BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 07/04/2011 - 07:50

(BTNO) * Quý I năm 2011, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tỉnh thực hiện được 948,8 tỷ đồng- đạt 31,6% dự toán thu cả năm và tăng hơn cùng kỳ 30,25%. Trong đó, phần thu nội địa thực hiện được 705,2 tỷ đồng- đạt 35,18% dự toán cả năm và tăng hơn cùng kỳ đến 78,5%.

Lúa đông xuân ở xã Chà Là

* Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2010-2011 ở xã Chà Là huyện Dương Minh Châu thực hiện được là gần 1.300 ha- đạt 100% kế hoạch. Đây là một trong những xã vẫn duy trì được diện tích vụ đông xuân, trong khi toàn huyện Dương Minh Châu diện tích vụ đông xuân đạt thấp hơn so với kế hoạch.

* Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tân Châu trong quý I năm 2011 thực hiện được hơn 44,5 tỷ đồng- đạt 31,5% so với kế hoạch cả năm. Trong đó, các khoản thu tỉnh quản lý điều tiết cho huyện là 13,85 tỷ đồng và các khoản thu huyện quản lý là 30,66 tỷ đồng.

* Trong 3 tháng đầu năm 2011, lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh đã đều tra, xác minh, xử lý 59 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Trong đó xử phạt hàng chính 56 vụ- giảm 9 vụ so với cùng kỳ và xử lý hình sự 3 vụ. Cùng kỳ năm trước không có vụ vi phạm nào đư ra xử lý hình sự.

S.T