BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 24/06/2011 - 10:43

(BTNO) * Tiếp tục thực hiện việc cho vay hỗ trợ lãi suất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến tháng 5.2011, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đạt dư nợ 66,4 tỷ đồng với hơn 2.400 khách hàng vay hỗ trợ lãi suất.

Khách du lịch Núi Bà tăng kéo theo lĩnh vực thương mại- dịch vụ trên địa bàn thị xã tăng

* Cơ cấu kinh tế thị xã Tây Ninh trong những năm qua chuyển dịch đúng hướng. Trong 5 năm qua, tỷ trọng ngành nông- lâm- ngư nghiệp giảm từ 7,63% xuống còn 5,07%; tỷ trọng ngành công nghiệp- xây dựng không tăng, giảm đáng kể và tỷ trọng ngành thương mại- dịch vụ tăng từ 52,46% lên 55,86%.

* Đến nay, Tây Ninh có 50 HTX lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian qua số lượng HTX nông nghiệp làm ăn có lãi không nhiều, một phần do tổng vốn điều lệ là quá ít- bình quân mỗi HTX chỉ có hơn 52 triệu đồng và số lượng xã viên cũng không nhiều- bình quân mỗi HTX chỉ có 31 xã viên.

* Thực hiện đề án khuyến công năm 2011, đến nay Tây Ninh đã được Cục Công nghiệp địa phương phê duyệt 4 đề án. Trong đó có 3 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất dây đồng, sản xuất thức ăn gia súc, sản xuất hạt điều và 1 đề án Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp.

S.T