BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 30/06/2011 - 10:44

(BTNO) * Sau hơn 3 tháng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã giảm dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất từ 20% xuống còn 16,4% và tăng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 14,5% so với đầu năm.

* Năm 2011, tổng nguồn vốn đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh bố trí hơn 1.320 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm tiến độ XDCB đạt thấp so với kế hoạch- toàn tỉnh thực hiện được 478 tỷ đồng- chỉ đạt 36% so với kế hoạch cả năm và giảm hơn so với cùng kỳ gần 19%.

* Trong tháng 6 năm 2011, lực lượng Kiểm lâm đã điều tra, xác minh xử lý 17 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. So với tháng trước, số vụ xử lý giảm 1 vụ. Lực lượng Kiểm lâm đã xử phạt 72 triệu đồng và tịch thu 9,96 m3 gổ các loại.

Công nghiệp chế biến ngày càng phát triển

* Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 6.2011 ước thực hiện đạt 690.131 triệu đồng- tăng 3,48% so với tháng trước. Luỹ kế, trong 6 tháng đầu năm ước thực hiện 4.570,6 tỷ đồng- tăng 31,91% so với cùng kỳ và đạt 46,6% so với kế hoạch cả năm.

S.T