BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 05/08/2011 - 11:56

Một trong những tuyến kênh đã được kiên cố hoá

(BTNO) * Năm 2011, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Thành phần III kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh” với kế hoạch kinh phí là 2,85 tỷ đồng. Trong 7 tháng đầu năm 2011, ngành đã hoàn thành 100% kế hoạch năm.

* Chi cục Thuỷ sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng mua cá giống với tổng kinh phí là 336 triệu đồng để chuẩn bị thả vào hồ Dầu Tiếng. Việc thả cá giống đã được thực hiện từ 6 năm nay và đã góp phần tái tạo đáng kể nguồn cá trong hồ.

* Tổng diện tích đất lâm nghiệp bị bao chiếm sử dụng sai mục đích trên địa bàn huyện Dương Minh Châu là 161,8 ha. Đến nay, huyện đã xử lý, thu hồi được 88,5 ha- đạt 54,7% tổng diện tích phải xử lý- thấp hơn tỷ lệ chung của cả tỉnh. Toàn tỉnh đến nay đã xử lý, thu hồi được 70%.

* Kim ngạch nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2011 tăng khá mạnh. Trong 7 tháng qua, toàn tỉnh thực hiện kim ngạch nhập khẩu khoảng 383 triệu USD- tăng hơn 44% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực kinh tế tư nhân nhập khẩu tăng đến 134,2% so với cùng kỳ.

S.T