Thư cảm ơn

Cập nhật ngày: 07/02/2023 - 21:44

BTNO - Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh, xin chân thành tri ân các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Với tấm lòng nhân ái trong năm qua các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã nhiệt tình ủng hộ Quỹ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc dacam/dioxin tỉnh Tây Ninh.

Qua đó cùng chung tay, góp sức ủng hộ, hỗ trợ các chi phí khám, chữa bệnh; chi phí học nghề, xây sửa nhà tình nghĩa, tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam nghèo, khó khăn trong tỉnh.

Danh sách các đơn vị, cá nhân đã ủng hộ Hội năm 2022:

Tổng số tiền Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh nhận được qua thu tiền mặt  và chuyển khoản từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 là 409.773.000 đồng.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của toàn xã hội.

Mọi sự đóng góp xin gửi về Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh.

Tên tài khoản: Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh.

Số tài khoản: 115000063169 tại Ngân hàng Công thương Tây Ninh.

Số tài khoản: 5700201008486 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT chi nhánh Tây Ninh.

H.T