Thu hồi giấy CNQSDĐ cấp sai trên đất quy hoạch lâm nghiệp: Lại phát sinh thêm khó khăn

Cập nhật ngày: 15/03/2012 - 05:09

Theo thống kê của các huyện có quy hoạch tổng quan lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh vào năm 2010 thì toàn tỉnh đã phát hiện có 185 giấy CNQSDĐ cấp sai trên đất quy hoạch lâm nghiệp với tổng diện tích hàng trăm ha. Trong đó, trên địa bàn huyện Tân Châu phát hiện 82 giấy CNQSDĐ cấp sai với tổng diện tích là 172 ha thuộc khu vực đất quy hoạch của Khu rừng Phòng hộ Dầu Tiếng. Huyện Tân Biên có 71 giấy CNQSDĐ được cấp sai trên đất quy hoạch Vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát và Khu rừng Văn hoá- Lịch sử Chàng Riệc. Huyện Dương Minh Châu có 1 giấy CNQSDĐ cấp sai tại Tiểu khu 65 thuộc Khu rừng Phòng hộ Dầu Tiếng với diện tích là 2,9 ha. Huyện Châu Thành có 31 giấy CNQSDĐ cấp sai trên đất quy hoạch lâm nghiệp. Tuy nhiên, đó chưa phải là con số cuối cùng. Trong những năm sau này số lượng giấy CNQSDĐ cấp sai trên đất lâm nghiệp tiếp tục được phát hiện. Từ khi triển khai thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh về giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích thì công tác xác minh thu hồi giấy CNQSDĐ cấp sai cũng được triển khai thực hiện.

Một số hộ dân cất nhà bên trong đường ranh nông lâm

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, đến nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn đến 169 giấy CNQSDĐ cấp sai trên đất quy hoạch lâm nghiệp chưa được xử lý thu hồi với tổng diện tích khoảng 234 ha. Trong đó địa phương còn tồn giấy CNQSDĐ cấp sai chưa thu hồi nhiều nhất là huyện Châu Thành với 75 trường hợp, tổng diện tích phải thu hồi là 93 ha. Kế đến là huyện Tân Châu còn 66 trường hợp CNQSDĐ cấp sai chưa thu hồi với tổng diện tích là 104 ha. Và huyện Tân Biên còn 28 giấy cấp sai chưa thu hồi với tổng diện tích là 37 ha. Trong thời gian gần đây, huyện Tân Châu và huyện Tân Biên đã thẩm tra, xác định nguyên nhân các trường hợp cấp sai nhưng vẫn chưa tiến hành thu hồi được. Nguyên nhân vì sao?

Trước đây, theo ý kiến của một số địa phương thì việc thu hồi giấy CNQSDĐ cấp sai trên đất quy hoạch lâm nghiệp chậm là do đường ranh nông- lâm chưa được xác định rõ ràng, nên chưa xác định được diện tích nào nằm trong đường ranh phải thu hồi và diện tích nào nằm ngoài đường ranh nông lâm không phải thu hồi. Để đẩy nhanh công tác xử lý thu hồi giấy chứng nhận cấp sai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn tất việc khảo sát và cắm mốc đường ranh nông lâm và bàn giao mốc cho địa phương. 

Tuy nhiên, sau khi đường ranh nông lâm được xác định xong lại phát sinh khó khăn khác. Bởi vì hiện trạng trên các diện tích đất được cấp giấy CNQSDĐ sai hầu hết đã được sử dụng để sản xuất nông nghiệp và xây dựng một số công trình. Trong đó có khá nhiều diện tích đã trồng cây cao su. Về pháp lý, khi đã được cấp giấy CNQSDĐ thì người dân có quyền sản xuất và xây cất công trình trên diện tích đất được cấp. Việc cấp giấy sai là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Do đó, tài sản trên đất khi thu hồi phải bồi thường theo quy định. Khi thẩm tra, xác minh lại các trường hợp cấp giấy CNQSDĐ sai, địa phương thấy rằng số tài sản trên đất phải bồi thường là quá lớn. Từ đó, các địa phương phải… tạm ngưng triển khai công tác thu hồi để chờ chủ trương chung của UBND tỉnh.

Trước mắt, BCĐ 1070 chỉ đạo các địa phương vận động, thuyết phục các hộ được cấp giấy CNQSDĐ sai trên đất lâm nghiệp tự nguyện giao trả giấy cho nhà nước, đồng thời được ưu tiên ký hợp đồng trồng rừng trên diện tích này. Riêng đối với những trường hợp cấp giấy sai trên đất quy hoạch rừng sản xuất thì giữ nguyên hiện trạng các loại cây đã trồng đúng quy hoạch rừng sản xuất- kể cả cây cao su. Các Ban quản lý rừng và các huyện có rừng sản xuất tiếp tục xem xét, xây dựng phương án giao khoán diện tích trên hoặc cấp lại giấy CNQSDĐ cho các hộ để sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp.

Sơn Trần