Thu hồi hơn 398 ha đất để thực hiện dự án 

Cập nhật ngày: 10/12/2022 - 11:30

BTNO - Trong phiên làm việc của kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X sáng 9.12, các đại biểu HĐND quyết nghị thông qua một số nghị quyết trong đó có Nghị quyết thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo đó, tỉnh sẽ thu hồi 398,33 ha đất để thực hiện 76 dự án, cụ thể:

5 dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường… với tổng diện tích 0,62 ha.

69 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thuỷ lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc… với tổng diện tích 338,12 ha.

1 dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư, dự án tái định cư với tổng diện tích 9,73 ha.

Và 1 dự án khác với tổng diện tích 49,86 ha. 

Trong quá trình thực hiện dự án thu hồi đất, nếu có sai số do đo đạc thì diện tích được điều chỉnh theo số liệu thực tế.

Nghị quyết này được thông qua sẽ là cơ sở để UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện, trình UBND tỉnh phê duyệt. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện cũng sẽ là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư, giao thông, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Vũ Nguyệt - Nhật Quang