BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thu hút đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm giảm mạnh

Cập nhật ngày: 03/07/2010 - 05:32

Tin từ Ban quản lý (BQL) các khu công nghiệp Tây Ninh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, BQL đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án (3 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,2 triệu USD và 72 tỷ đồng. Tính cả vốn đầu tư điều chỉnh tăng từ các dự án cũ, tổng vốn đầu tư thu hút được tại các khu công nghiệp trong 6 tháng đạt 9,97 triệu USD.

Một doanh nghiệp nước ngoài tại Khu công nghiệp Trảng Bàng.

So cùng kỳ năm 2009, vốn đầu tư đăng ký trong 6 tháng đầu năm nay tăng 137,5%; số dự án đầu tư đăng ký tăng 66,7% so cùng kỳ. Tuy nhiên, vốn đầu tư đăng ký trong 6 tháng qua chỉ đạt 8,6% kế hoạch năm; số dự án đăng ký đạt 25% kế hoạch năm 2010; tổng vốn đầu tư thu hút giảm 82% so cùng kỳ, đạt 12% so với kế hoạch năm.

Theo đánh giá của BQL các khu công nghiệp Tây Ninh, nguyên nhân chính khiến mức thu hút đầu tư giảm là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, thị trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các công ty, doanh nghiệp nước ngoài đang chờ nền kinh tế thế giới hồi phục rõ ràng, ổn định mới mạnh dạn đầu tư.

HOÀNG THI