BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thu hút đầu tư: Số dự án giảm, nhưng vốn đăng ký tăng

Cập nhật ngày: 16/07/2010 - 09:42

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu Tư, trong 6 tháng đầu năm 2010, thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh so với cùng kỳ có giảm về số dự án đầu tư, nhưng tổng vốn đăng ký lại tăng khá mạnh.

Cụ thể, trong 6 tháng qua toàn tỉnh có 22 dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư- chỉ bằng 63% so với cùng kỳ. Tuy nhiên tổng vốn đăng ký đầu tư tăng thêm trong 6 tháng đầu năm là 147,5 triệu USD- tăng 58,5% so với cùng kỳ, trong đó có 83,8 triệu USD vốn đăng ký mới và 63,7 triệu USD của 8 dự án cũ điều chỉnh tăng thêm vốn. Riêng lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trong 6 tháng đầu năm thu hút được 73 triệu USD- tăng gần 60% so với cùng kỳ, bao gồm 8 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký là 9,3 triệu USD và 8 dự án cũ điều chỉnh tăng vốn với tổng số là 63,7 triệu USD- tăng hơn 12 lần so với cùng kỳ. Lĩnh vực vốn đầu tư trong nước, trong 6 tháng qua toàn tỉnh có 14 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký mới là hơn 1.400 tỷ đồng- tương đương 74,5 triệu USD. Luỹ kế đến nay Tây Ninh đã có 197 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 948,2 triệu USD, trong đó có 146 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn thực hiện là 537 triệu USD. Đồng thời đến nay Tây Ninh cũng đã có 247 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là hơn 29.000 tỷ đồng, trong đó có 113 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn thực hiện là hơn 10.700 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 197 dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tuy vốn đăng ký đầu tư có tăng hơn cùng kỳ, nhưng chủ yếu từ các dự án đầu tư cũ điều chỉnh tăng thêm vốn. Còn số dự án đầu tư thì giảm hơn khá nhiều so với cùng kỳ. Đây là một trong những mặt hạn chế trong công tác kêu gọi, thu hút đầu tư trong 6 tháng đầu năm nay. Nguyên nhân của sự giảm sút thu hút đầu tư chủ yếu là do năm 2010 tuy kinh tế thế giới và trong nước đã có phục hồi, nhưng vẫn còn ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong những năm trước.

Để tăng cường thu hút đầu tư trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư. Cụ thể, UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở ngành, UBND các huyện thị thường xuyên giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh… để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc triển khai đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phối hợp với các sở, ngành chức năng TP.HCM tổ chức xúc tiến đầu tư tại TP.HCM, đồng thời tổ chức tốt Hội chợ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam- Đông Nam bộ và Hội chợ Thương mại quốc tế tại Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trong thời gian tới.

Sơn Trần