Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

NÔNG DÂN XÃ AN TỊNH:

Thu nhập khá từ cây bắp giống, rau màu 

Cập nhật ngày: 09/04/2019 - 15:14

BTNO - Khoảng 20 năm nay, nhờ ký hợp đồng với doanh nghiệp trồng bắp giống trong vụ Đông Xuân mà một bộ phận nông dân xã An Tịnh (Trảng Bàng) có thu nhập khá. Cũng nhờ trồng bắp giống mà nông dân tăng được vòng quay của đất từ 3 vụ lên 4 vụ/năm, từ đó nâng hiệu quả kinh tế trên diện tích đất nông nghiệp rất đáng kể.

Nông dân xã An Tịnh chăm sóc bắp giống.

Vừa thu hoạch bắp xong vài ngày và đang chăm sóc dưa gang trên diện tích đất đã thu hoạch bắp, anh Lê Văn Thủ (sinh năm 1973) vui vẻ cho biết, khoảng 20 năm nay, hằng năm, cứ vào vụ Đông Xuân là anh ký hợp đồng với Công ty TNHH Hạt giống C.P Việt Nam trồng hơn 8.000m2 bắp giống. Tuỳ theo nhu cầu tiêu thụ bắp giống của thị trường mà hằng năm công ty giao hạt giống khác nhau và thu mua lại sản phẩm cũng theo giá khác nhau.

 Vụ Đông Xuân 2018-2019, công ty cung cấp hạt giống bắp lai mới, hướng dẫn hai cách trồng và thu mua lại sản phẩm theo hai giá 9.000 đồng/kg và 9.200 đồng/kg do nông dân lựa chọn. Vụ này, trừ các khoản chi phí đầu tư, anh Thủ còn lãi gần 40 triệu đồng. 

Đáng lưu ý là khoảng 10 năm nay, anh trồng xen hoa màu trên diện tích đất trồng bắp chuẩn bị thu hoạch. Trước khi thu hoạch bắp khoảng nửa tháng anh xuống giống hoa màu trên các hàng bắp. Vụ Đông Xuân này, anh Thủ hợp đồng với thương lái trồng dưa gang.

Theo thoả thuận, thương lái thu mua toàn bộ sản phẩm dưa gang (dưa non làm dưa mắm) với giá 1.700 đồng/kg. Nhờ có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nên anh an tâm trồng. Theo anh Thủ, việc trồng xen hoa màu có nhiều cái lợi, như không phải làm đất, che tăng, cắm chà cho các loại hoa màu dây leo, giảm được khoảng phân nửa số lượng phân bón... Nhờ giảm các khoản chi phí đầu tư, lợi nhuận từ cây hoa màu trồng xen cây bắp còn cao hơn trồng bắp. 

Việc trồng xen hoa màu trước khi thu hoạch bắp còn có cái lợi nữa là nâng cao vòng quay của đất. Cụ thể, sau khi thu hoạch hoa màu, anh Thủ kịp thời xuống giống vụ lúa Hè Thu, rồi vụ Thu Đông. Nhờ vậy mà chỉ với 8.000m2 đất, mỗi năm gia đình anh Thủ có lãi trên 100 triệu đồng. Nhiều nông hộ ở ấp An Đước cũng sản xuất tương tự anh Thủ.

Ông Nguyễn Văn Tuyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Tịnh cho biết, bắp giống là một trong những cây thế mạnh của xã từ khoảng 20 năm nay. Diện tích bắp bình quân mỗi năm khoảng từ 150 ha đến 200 ha, tập trung ở nhiều ấp An Đước và một phần ở ấp Tịnh Phong.

Từ khi ký hợp đồng trồng bắp với doanh nghiệp, nông dân an tâm sản xuất, có nguồn thu nhập ổn định do trồng xen hoa màu trước khi thu hoạch bắp từ 70 ha đến 80 ha. Hiện nông dân xã An Tịnh mong muốn mở rộng hơn nữa diện tích đất trồng bắp giống trên địa bàn. 

N.H