3 tháng năm 2015:

Thu phí phương tiện ra vào cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đạt gần 23 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 20/03/2015 - 06:20

Xe container ra vào cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Tính từ đầu năm 2015 đến nay, với trên 21.000 lượt phương tiện qua lại cửa khẩu phải chịu phí, trạm đã thu được 22,9 tỷ đồng, bình quân mỗi ngày thu được trên 270 triệu đồng từ các loại phương tiện: xe chở hàng hoá xuất nhập khẩu; xe chở hàng hoá tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; xe chuyển khẩu, hàng hoá của người nước ngoài gửi kho ngoại quan, xe quá cảnh và xe khách.

Qua hơn 7 tháng thực hiện việc thu phí, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra vào cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, đến nay đã thu được 57,4 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế được ưu tiên dùng để tỉnh đầu tư, duy tu, sửa chữa, đầu tư mới các công trình tại cửa khẩu quốc tế và các công trình quan trọng khác ở địa phương.

Thực hiện Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 1.8.2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, hằng ngày kể cả Chủ nhật và ngày lễ, Chi cục Thuế Bến Cầu đều phân công bố trí cán bộ làm nhiệm vụ thu phí từ 6 giờ sáng đến 20 giờ đêm nên trạm thu phí vận hành đi vào nền nếp, thông suốt, không để xảy ra chờ đợi, ùn ứ ở khu vực cửa khẩu.

Hùng Dũng