Thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân sắp tới ra sao? 

Cập nhật ngày: 26/11/2019 - 19:01

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành thông tư số 48/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 11/2016/TT-BCA. Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, có hiệu lực từ ngày 1/12/2019.

Thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân sắp tới ra sao?. (Ảnh minh họa)

Đồng loạt cấp thẻ Căn cước công dân

Nếu như trước đây, đa phần người dân sử dụng CMND, thì kể từ ngày Luật Căn cước công dân có hiệu lực (1/1/2016), việc cấp thẻ Căn cước công dân đã được triển khai ở một số địa phương.

Tuy nhiên, Điều 38 Luật Căn cước công dân chỉ rõ: Địa phương chưa có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân để triển khai thi hành theo Luật này thì công tác quản lý công dân vẫn thực hiện theo các quy định của pháp luật trước ngày 1/1/2016. Chậm nhất từ ngày 1/1/2020 phải thực hiện thống nhất theo quy định của Luật này.

Đồng thời, các loại biểu mẫu đã phát hành có quy định sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2019.

Như vậy, theo quy định nêu trên của Luật, bắt đầu từ ngày 1/1/2020, việc cấp thẻ Căn cước công dân sẽ được thực hiện trên cả nước. Khi làm thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân hết hạn hoặc trường hợp chứng minh nân dân bị mất thì người dân sẽ được cấp thẻ Căn cước công dân, thay vì chứng minh nhân dân.

Quy định mới về trình tự, thủ tục Căn cước công dân

Để tạo tiền đề cho việc triển khai cấp thẻ Căn cước công dân trên cả nước từ năm 2020, ngoài việc ban hành Thông tư 40/2019/TT-BCA, vừa qua Bộ Công an đã ban hành Thông tư 48/2019/TT-BCA (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2019) quy định mới về trình tự, thủ tục cấp, đổi căn cước công dân.

Về trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân như sau: Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân. Trường hợp công dân kê khai thông tin theo mẫu Tờ khai Căn cước công dân trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến thì lựa chọn ngày, tháng, năm làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân và gửi Tờ khai đến cơ quan quản lý căn cước công dân nơi công dân đăng ký thường trú trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến.

Đối với địa phương tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh thì sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân tại cơ quan quản lý căn cước công dân kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân trong Tờ khai căn cước công dân (trường hợp công dân kê khai trực tuyến thì thu nhận qua thiết bị đọc mã vạch hoặc thiết bị thu nhận thông tin vào hệ thống) với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân để xác định chính xác người cần cấp thẻ và thống nhất các nội dung thông tin về công dân.

Trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào vận hành thì yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu. Trường hợp thông tin trên sổ hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc không thống nhất với thông tin công dân khai trên Tờ khai Căn cước công dân thì yêu cầu công dân xuất trình Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin cần ghi trong Tờ khai Căn cước công dân.

Trường hợp công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tại cơ quan quản lý căn cước công dân cấp huyện cần điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu mà việc điều chỉnh này thuộc thẩm quyền của Công an cấp huyện và công dân xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật về cư trú thì tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu của công dân đồng thời với việc tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu của công dân cho bộ phận đăng ký, quản lý cư trú để thực hiện điều chỉnh cho công dân theo quy định. Sau khi điều chỉnh xong thì bộ phận đăng ký, quản lý cư trú chuyển lại sổ hộ khẩu đã được điều chỉnh cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân.

Về việc tiếp nhận hồ sơ cấp đổi thẻ căn cước công dân, thông tư 48/2019/TT-BCA quy định, trường hợp chứng minh nhân dân còn rõ nét thì cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cùng chứng minh nhân dân chưa cắt góc cho công dân để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ Căn cước công dân. Khi trả thẻ Căn cước công dân mới cắt góc phía trên bên phải mặt trước của chứng minh nhân dân đó và trả cho người đến nhận thẻ Căn cước công dân.

Nếu công dân yêu cầu trả thẻ Căn cước công dân qua bưu điện thì tiến hành cắt góc và trả chứng minh nhân dân đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

Trường hợp chứng minh nhân dân bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì thu, hủy chứng minh nhân dân đó, ghi vào hồ sơ và cấp Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân.

Trường hợp công dân mất chứng minh nhân dân khi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân đã mất.

Nhập thông tin về loại cấp thẻ Căn cước công dân, thông tin nhân thân của công dân trực tiếp từ Tờ khai căn cước công dân hoặc qua thiết bị thu nhận thông tin (đối với trường hợp công dân đăng ký trực tuyến). Tả và nhập thông tin về đặc điểm nhân dạng của công dân.

Nguồn nguoiduatin