BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Thực hiện nghiêm túc Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 (đợt 2)

Cập nhật ngày: 15/07/2009 - 08:59

Tạo điền kiện, giúp đỡ người được đặc xá vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1133/CĐ-TTg yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, UBND các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1002/2009/QĐ-CTN ngày 8.7.2009 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 (đợt 2) và Hướng dẫn số 129/HĐTVĐX ngày 10.7.2009 của Hội đồng tư vấn đặc xá.

Để thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội và góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thành uỷ, các cơ quan báo chí ở địa phương tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và UBND các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, cấp giấy chứng nhận, xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, tổ chức kinh tế, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xoá bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống.

Giám đốc Công an tỉnh, thành phố phải nắm chắc tình hình, diễn biến của số người được đặc xá về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hành vi tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá) theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

(Theo chinhphu.vn)