Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Doanh nghiệp nhà nước phải nỗ lực tương xứng với nguồn lực đã được đầu tư

Cập nhật ngày: 15/10/2015 - 12:00

Theo báo cáo, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thuộc khối đạt gần 6.500 nghìn tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 600 nghìn tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 1.000 nghìn tỉ đồng.

Đặc biệt, so với năm 2010, đến năm 2015 vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng trên 74%, đạt gần 1.200 nghìn tỉ đồng; tổng tài sản tăng trên 66,4%, đạt 5.800 nghìn tỉ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.

Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các tập đoàn, các tổng công ty, ngân hàng trong Khối thường xuyên quan tâm thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, với xã hội; góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ và các hoạt động an sinh xã hội.

Các doanh nghiệp thuộc Khối đã hỗ trợ 11.643 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn cả nước, hàng năm đóng góp gần 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia; đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho trên 1,3 triệu người lao động.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua: “Trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối luôn giữ được vai trò nòng cốt trong nền kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, điều tiết lãi suất ở các ngân hàng thương mại, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đưa nền kinh tế nước ta vượt qua khó khăn, dần phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá.

Từ năm 2013 đến nay, kinh tế nước ta quý sau tăng cao hơn quý trước và năm sau cao hơn năm trước.

9 tháng đầu năm 2015, tăng trưởng GDP của cả nước là 6,5%, nếu không có biến động lớn, bất lợi đối với nền kinh tế nước ta, theo dự báo, năm 2015 có thể tăng trưởng GDP cao hơn con số 6,5%”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần nghiêm túc nhìn nhận sâu sắc, nhất là những nguyên nhân chủ quan về những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới như: việc tái cơ cấu doanh nghiệp còn chậm, có nơi trách nhiệm chưa cao, chưa quyết liệt;

Một số doanh nghiệp có mức tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch; hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực đã được đầu tư; ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh còn ít, còn chậm; một số doanh nghiệp thua lỗ, quản lý yếu kém, gây thất thoát tài sản của Nhà nước...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Khối Doanh nghiệp Trung ương phải nỗ lực cao nhất để kết quả sản xuất kinh doanh tương xứng với nguồn lực đã được đầu tư, được giao cho doanh nghiệp nhà nước; tương xứng với vai trò, trách nhiệm, niềm tin và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nguồn SGGP


Liên kết hữu ích