Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gởi thư mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam

Cập nhật ngày: 20/04/2009 - 07:38

Nhân dịp 1 năm kể từ ngày Chính phủ quyết định lấy ngày 20.4 hàng năm là Ngày "Thương hiệu Việt Nam", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi thư tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, chúc các doanh nghiệp, doanh nhân đạt nhiều thành tích hơn nữa trong sản xuất, kinh doanh và vững bước trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển đất nước.

Thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viết:

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được thực hiện nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia có các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chất lượng và khả năng cạnh tranh cao, tạo được uy tín vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế.

Với ý nghĩa đó, Chính phủ đã quyết định lấy ngày 20 tháng 4 hàng năm là "Ngày Thương hiệu Việt Nam".

Cho đến nay, Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã thu hút được sự tham gia rộng rãi và thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp có được những kiến thức cần thiết trong quá trình xây dựng, tạo lập thương hiệu, hỗ trợ cho các doanh nhân các điều kiện pháp lý để đăng ký và bảo vệ thương hiệu của mình. Nhờ đó, bước đầu một số hàng hóa, sản phẩm dịch vụ của Việt Nam đã tạo được vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Ðể tiếp tục phát huy kết quả bước đầu của Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, tôi mong rằng, từng ngành, từng doanh nghiệp, doanh nhân phải thường xuyên chăm lo và có những hoạt động thiết thực để xây dựng thương hiệu cho chính ngành mình, doanh nghiệp mình và thương hiệu quốc gia, giữ gìn được những giá trị về chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh của hàng hóa sản phẩm dịch vụ Việt Nam.

Nhân dịp một năm Ngày Thương hiệu Việt Nam 20-4, tôi chúc các doanh nghiệp, doanh nhân đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong sản xuất, kinh doanh và vững bước trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển đất nước.

(Theo chinhphu.vn)