Thay đổi phương án sản xuất trong điều kiện “bình thường mới”:

Thuận lợi và thách thức

Sau khi Ban Quản lý dự án Khu kinh tế tỉnh có văn bản hướng dẫn, nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất (gọi tắt là khu công nghiệp) đăng ký khôi phục lại sản xuất và thay đổi phương thức sản xuất. 

Thuận lợi và thách thức

Bài, ảnh: Tấn Hưng 

Thiết kế: Ngọc Trâm