BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thực hiện 4 giải pháp nhằm đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát

Cập nhật ngày: 01/04/2011 - 11:20

Rà soát lại toàn bộ kế hoạch sử dụng vốn đầu tư; xác định cụ thể các công trình, dự án cần ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện trong năm 2011

Để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước để phát triển sản xuất, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ngày 25.3.2011, UBND tỉnh đã có chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011. Theo đó, UBND tỉnh đã đề ra 4 giải pháp để thực hiện mục tiêu này.

Trong quản lý, sử dụng đất đai, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tiết kiệm về sử dụng đất, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất của các dự án đầu tư, việc khai thác tài nguyên khoáng sản; kiên quyết thu hồi đất sử dụng không đúng mục đích, không theo quy hoạch được duyệt. Giải pháp thứ hai là tiết kiệm trong quy hoạch dự án đầu tư và thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản. Theo đó, rà soát lại toàn bộ kế hoạch sử dụng vốn đầu tư; xác định cụ thể các công trình, dự án cần ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện trong năm 2011; kiên quyết điều chuyển hoặc thu hồi vốn đầu tư đối với các công trình, dự án không đúng mục tiêu, chưa cấp bách, chậm triển khai. Trong giải pháp tiết kiệm ngân sách, UBND tỉnh quyết định tạm ngừng trang bị mới xe ô tô, mua sắm tài sản có giá trị lớn, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị văn phòng… Giảm tối đa số lượng, quy mô và kinh phí chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, đón nhận huân chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm ngày thành lập… Thực hiện tiết kiệm tối đa trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu. Ngừng các khoản chi cho nhiệm vụ khác chưa thực sự cấp bách. Về sử dụng điện, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng điện của các doanh nghiệp, dự án đầu tư, bảo đảm sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Xây dựng chính sách khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện trong sản xuất và tiêu dùng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về sản xuất, cung ứng và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Giải pháp thứ tư được UBND tỉnh nêu lên là tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay nợ, sử dụng vốn vay và thanh toán nợ của doanh nghiệp Nhà nước, bảo đảm không để xảy ra tình trạng đổ vỡ, phá sản do không trả được nợ. Kiên quyết thực hiện việc giải thể, phá sản các doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh thua lỗ, kém hiệu quả…

Với cơ quan hành chính, sự nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng con người, sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản cơ quan, như xây dựng quy chế sử dụng lao động, thời gian lao động của cơ quan, bố trí, sử dụng lao động hợp lý, có hiệu quả; có chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí ngân sách, quy chế quản lý mua sắm, trang bị, sử dụng tài sản…

PV