BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thực hiện chính sách hỗ trợ chủ xe lôi máy bị cấm hoạt động: Chủ phương tiện phải đăng ký theo mẫu hồ sơ của Bộ Tài chính

Cập nhật ngày: 15/07/2009 - 03:33

Hiện vẫn còn không ít xe lôi máy hoạt động trên các tuyến đường

Sau khi có quy định cấm xe ba, bốn bánh, xe tự chế lưu thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc…, ngày 29.4.2009, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 548/QĐ-TTg về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh bị đình chỉ tham gia giao thông. Theo ông Trịnh Văn Lo – Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đến cuối năm 2008, toàn tỉnh có khoảng 3.221 xe lôi máy, trong đó có khoảng 1.927 chiếc thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 122/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg của Thủ tướng. Thông tư này quy định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, điều kiện được hỗ trợ, mức hỗ trợ… như sau: Đối với trường hợp mua xe cơ giới ba bánh, bốn bánh (loại xe được phép lưu hành theo quy định của pháp luật) hoặc chuyển đổi nghề để thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông: mức hỗ trợ là 5 triệu đồng cho 1 xe phải thay thế; Đối với trường hợp mua xe tải để thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông; ngoài mức hỗ trợ 5 triệu đồng cho 1 xe phải thay thế còn được hỗ trợ thêm 4 triệu đồng cho 1 xe tải mua mới. Số xe tải mua mới được hỗ trợ không vượt số xe phải thay thế (thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 548/QĐ-TTg)

Ông Lo cho biết, Sở GTVT sẽ cùng Sở LĐTBXH, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho các chủ phương tiện bị cấm hoạt động để đến 31.12.2009, tất cả những hộ có xe lôi máy bị cấm hoạt động có đủ hồ sơ theo quy định đều được nhận tiền hỗ trợ.

HOÀNG THI