BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thực hiện cơ chế một cửa quốc gia với nhập khẩu đồ chơi trẻ em

Cập nhật ngày: 07/05/2016 - 10:27

Sắp tới, thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngàn.h của Bộ VHTT&DL sẽ được thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia, thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ: vnsw.gov.vn

Thông tư 64 hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa được liên Bộ Tài chính và VHTT&DL ban hành, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2016.

Theo Thông tư này, đối với việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu, cơ quan xử lý tiếp nhận yêu cầu thẩm định đối với đồ chơi trẻ em nhập khẩu dưới hình thức chứng từ điện tử do cơ quan hải quan gửi tới thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (vnsw.gov.vn - PV).

Chậm nhất 36 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu thẩm định đối với đồ chơi trẻ em nhập khẩu, cơ quan xử lý gửi yêu cầu xuất trình hàng mẫu dưới hình thức chứng từ điện tử tới cơ quan hải quan và người khai thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Về thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu, Thông tư quy định, người khai xuất trình hàng mẫu, tài liệu kèm theo theo địa điểm, thời gian tại Yêu cầu xuất trình hàng mẫu được gửi tới người khai thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Chậm nhất 36 giờ làm việc kể từ khi người khai xuất trình đủ hàng mẫu và tài liệu kèm theo, cơ quan xử lý gửi Thông báo từ chối thẩm định đồ chơi trẻ em nhập khẩu dưới hình thức chứng từ điện tử theo các chỉ tiêu thông tin quy định tới cơ quan hải quan và người khai thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia kèm theo lý do từ chối.

Cơ quan xử lý thực hiện thẩm định không quá 7 ngày làm việc kể từ khi người khai xuất trình đủ hàng mẫu và tài liệu theo quy định. Trường hợp phải xin ý kiến Bộ, ngành có liên quan thời gian thực hiện thẩm định xử lý không quá 15 ngày làm việc kể từ khi người khai xuất trình đầy đủ hàng mẫu và tài liệu theo quy định.

Cơ quan xử lý gửi Thông báo kết quả thẩm định đồ chơi trẻ em nhập khẩu dưới hình thức chứng từ điện tử tới người khai và cơ quan hải quan thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Cơ quan hải quan ra quyết định cuối cùng về thông quan cho hàng hóa là đồ chơi trẻ em nhập khẩu căn cứ trên Thông báo kết quả thẩm định đồ chơi trẻ em nhập khẩu do cơ quan xử lý gửi thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Đối với quy trình tiếp nhận và phản hồi thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Thông tư 64 nêu rõ, Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận thông tin điện tử theo thời gian 24 giờ trong một ngày và 7 ngày trong một tuần; thực hiện việc tiếp nhận và phản hồi thông tin theo chế độ tự động tới người khai, cơ quan xử lý và cơ quan hải quan.

Đồng thời, Cổng thông tin một cửa quốc gia cũng thực hiện: phản hồi kết quả xử lý của cơ quan xử lý cho người khai và cơ quan hải quan ngay sau khi nhận được kết quả xử lý của cơ quan xử lý; cung cấp tờ khai hải quan và kết quả xử lý của cơ quan hải quan cho cơ quan xử lý trong trường hợp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan xử lý có yêu cầu nộp tờ khai hải quan; hoặc cơ quan xử lý có yêu cầu cung cấp tờ khai hải quan và kết quả xử lý của cơ quan hải quan liên quan đến các thủ tục thuộc thẩm quyền của cơ quan xử lý.

Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) được chính thức khai trương ngày 12/11/2014, là một hệ thống tích hợp gồm Cổng thông tin Hải quan một cửa quốc gia, hệ thống thông quan của cơ quan Hải quan, các hệ thống cấp phép của Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và một số Bộ khác. Việc thực hiện thành công Cơ chế một cửa quốc gia được coi như là một công cụ chính của các cơ quan Chính phủ trong tạo thuận lợi cho thương mại và vận tải quốc tế. Theo Tổng cục Hải quan, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, quá trình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam gồm 3 giai đoạn: giai đoạn 1, kết nối các Bộ Tài chính, Công Thương và GTVT; giai đoạn 2, kết nối các Bộ NN&PTNT, TN&MT và Y tế; giai đoạn 3, kết nối các Bộ KH&CN, TT&TT và VHTT&DL.

Nguồn ictnews


Liên kết hữu ích