Kinh tế   Đời sống đô thị

Cục Hải quan:

Thực hiện đo thời gian giải phóng hàng 

Cập nhật ngày: 08/12/2018 - 05:15

BTN - Theo Cục Hải quan tỉnh, kết quả đo thời gian giải phóng hàng đạt chỉ tiêu đề ra tại kế hoạch cải cách phát triển hiện đại hoá Cục Hải quan tỉnh giai đoạn 2016-2020, đó là “Thời gian thông quan hàng hoá qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hoá xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hoá nhập khẩu”.

Kiểm tra thông quan hàng hoá xuất khẩu tại cửa khẩu Mộc Bài.

Từ ngày 10.9 đến ngày 15.9.2018, Cục Hải quan Tây Ninh đo thời gian giải phóng hàng tại tất cả các chi cục trực thuộc. Mục đích của hoạt động này là đo lường thời gian tác nghiệp tại từng bước nghiệp vụ hải quan, đánh giá, kiểm soát quá trình thực hiện các thủ tục hải quan; xác định thời gian thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hoá.

Bên cạnh đó, qua việc đo thời gian giải phóng hàng, Cục Hải quan phân tích, đánh giá các dữ liệu, kết quả đo để xác định thời gian thông quan/giải phóng hàng xuất nhập khẩu thực tế tại các chi cục trực thuộc; đánh giá năng lực, tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Từ đó, ngành Hải quan kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Thời gian qua, các Chi cục Hải quan trong tỉnh đã thực hiện thao tác đo thời gian giải phóng hàng đúng theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và thực hiện các ghi nhận thời gian tác nghiệp trên hệ thống thông quan điện tử tập trung V5, hệ thống thông quan điện tử VNAAC/VCIS, hệ thống kế toán thuế tập trung…

Việc thông quan, giải phóng hàng hoá tại các Chi cục Hải quan trực thuộc được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về thời gian giải quyết thủ tục hải quan: kiểm tra hồ sơ dưới 2 giờ làm việc, kiểm tra thực tế hàng hoá dưới 8 giờ làm việc.

Trong năm 2018: đối với hàng hoá nhập khẩu, thời gian trung bình kiểm tra chi tiết hồ sơ là 6 phút 10 giây, thời gian trung bình kiểm tra thực tế hàng hoá 41 phút 55 giây. Đối với hàng hoá xuất khẩu, thời gian trung bình kiểm tra chi tiết hồ sơ là 3 phút 55 giây, thời gian trung bình kiểm tra thực tế hàng hoá 42 phút 42 giây.

Kết quả đo thời gian giải phóng hàng tại các Chi cục Hải quan cho thấy: thời gian thông quan hàng hoá trung bình của tờ khai nhập khẩu là 21 giờ 21 phút 1 giây; thời gian thông quan hàng hoá trung bình của tờ khai xuất khẩu là 3 giờ 58 phút 7 giây.

Theo Cục Hải quan tỉnh, kết quả đo thời gian giải phóng hàng đạt chỉ tiêu đề ra tại kế hoạch cải cách phát triển hiện đại hoá Cục Hải quan tỉnh giai đoạn 2016-2020, đó là “Thời gian thông quan hàng hoá qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hoá xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hoá nhập khẩu”.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chuyên đề, đào tạo nâng cao trình độ xử lý nghiệp vụ cho công chức Hải quan để thực hiện công việc hiệu quả hơn.

GIANG HÀ