Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2009: Khá thuận lợi, nhưng còn bất cập

Cập nhật ngày: 08/09/2009 - 09:48

Năm 2009, diện tích kế hoạch trồng rừng ở các dự án và Vườn quốc gia (VQG) Lò Gò- Xa Mát là 700 ha. Sở dĩ năm nay diện tích trồng rừng cao hơn mấy năm trước do lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chủ trương kiên quyết giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích để chuyển sang trồng rừng. Đến nay tiến độ giải quyết tình trạng bao lấn chiếm đất lâm nghiệp đang tiến triển thuận lợi, kéo theo tiến độ trồng rừng cũng khá khả quan.

Trong tổng số diện tích dự kiến trồng rừng năm 2009 là 700 ha thì Dự án rừng phòng hộ Dầu Tiếng có diện tích trồng rừng lớn nhất: 410 ha, kế đến là VQG Lò Gò- Xa Mát: 150 ha và Dự án khu rừng Văn hoá- Lịch sử Chàng Riệc: 140 ha. Theo báo cáo từ các dự án rừng và VQG Lò Gò- Xa Mát thì đến cuối tháng 8.2009, tổng diện tích rừng đã trồng là 462 ha- đạt 66% kế hoạch trồng rừng năm 2009. Trong đó VQG Lò Gò- Xa Mát đã trồng được 140 ha- đạt hơn 93% kế hoạch; Dự án khu rừng Văn hoá- Lịch sử Chàng Riệc đã trồng được 130 ha- đạt hơn 92% kế hoạch. Riêng Dự án rừng phòng hộ Dầu Tiếng có chậm hơn, trồng được 192 ha- mới đạt 46,8% kế hoạch.

Trồng lại cây rừng.

Theo ông Nguyễn Đình Xuân- Giám đốc VQG Lò Gò- Xa Mát thì chắc chắn công tác trồng rừng năm nay ở VQG sẽ đạt và vượt kế hoạch. Ban quản lý Dự án khu rừng Văn hoá- Lịch sử Chàng Riệc đánh giá năm nay thấp nhất cũng sẽ đạt kế hoạch. Đáng băn khoăn là tiến độ trồng rừng ở Dự án rừng phòng hộ Dầu Tiếng, bởi đến cuối tháng 8 nhưng vẫn chưa đạt được 50% chỉ tiêu kế hoạch. Tuy nhiên, Ban quản lý Dự án cho biết đang nỗ lực trong việc giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích chuyển sang trồng rừng để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong tháng 9. Hiện nay trên địa bàn Dự án quản lý đã có hơn 500 hộ đăng ký cam kết phá bỏ cây trồng sai mục đích với diện tích gần 1.000 ha và trong số đó đã đưa vào thiết kế trồng rừng được hơn 420 ha- cao hơn diện tích kế hoạch trồng rừng. Do đó, năm nay khả năng trồng rừng của Dự án rừng phòng hộ Dầu Tiếng cũng có thể thực hiện đạt kế hoạch được giao.

Theo nhận định của giới chuyên môn, sở dĩ năm nay tiến độ trồng rừng tương đối khả quan và diện tích thiết kế trồng rừng khá thuận lợi do UBND tỉnh ban hành Quyết định số 875/UBND về giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích. Sau khi các địa phương có đất lâm nghiệp bị bao, lấn chiếm sử dụng không đúng mục đích họp dân tuyên truyền, vận động thực hiện Quyết định 875, đến cuối tháng 8.2009 trên địa bàn các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu đã có gần 900 hộ dân vi phạm đăng ký cam kết phá bỏ cây trồng không đúng mục đích với tổng diện tích hơn 2.000 ha. Đồng thời cũng đã có 139 hộ vi phạm tự nguyện chặt bỏ 252 ha cây trồng không đúng mục đích. Nhiều nhất là ở huyện Tân Biên- có 83 hộ tự nguyện chặt bỏ hơn 173 ha cây trồng không đúng mục đích, trong đó có hơn 25 ha cây cao su, 45,6 ha cây điều và hơn 100 ha cây nông nghiệp ngắn ngày. Huyện Tân Châu cũng đã có 48 hộ tự nguyện chặt bỏ 61,3 ha cây cao su trồng không đúng mục đích và huyện Dương Minh Châu có 8 hộ phá bỏ 17 ha cây mì. Trong số diện tích đất lâm nghiệp bị bao, lấn chiếm trồng cây sai mục đích được người dân tự nguyện chặt bỏ, có một số diện tích đã trồng lại rừng như ở huyện Tân Châu là hơn 100 ha, huyện Tân Biên hơn 98 ha…

Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn một số bất cập, vướng mắc ảnh hưởng đến công tác trồng mới rừng từ nay đến cuối thời vụ trong năm nay. Khó khăn trước tiên là lực lượng thiết kế trồng rừng so với công việc thực tế thì còn quá thiếu. Trong đó, thiếu nhiều nhất là ở Dự án rừng phòng hộ Dầu Tiếng vì diện tích đất lâm nghiệp bị bao, lấn chiếm là rất lớn và kế hoạch diện tích trồng rừng cũng lớn hơn nhiều so với các dự án rừng khác. Chính vì thế mà tiến độ thiết kế những diện tích đất lâm nghiệp đã giải quyết bao, lấn chiếm sử dụng không đúng mục đích đưa vào trồng rừng còn chậm so với yêu cầu. Để đẩy nhanh tiến độ thiết kế trồng rừng, trước mắt các dự án rừng tập trung mọi nguồn nhân lực hiện có cho công tác thiết kế trồng rừng.

Ngoài ra, các Dự án rừng còn đang gặp khó khăn về cây con giống trồng rừng. Mặc dù trước khi vào vụ trồng rừng năm 2009, ngành chức năng cũng đã có chuẩn bị cây con giống, nhưng do diện tích trồng rừng năm nay tăng hơn những năm trước, đồng thời việc trồng rừng được tập trung sau khi giải quyết đất lâm nghiệp bị bao chiếm nên lượng cây con giống không đủ đáp ứng nhu cầu. Hiện tại các Dự án rừng thiếu cây con giống vẫn có thể tìm mua từ ngoài tỉnh, nhưng với giá thành cao hơn giá định mức- có khi cao hơn gấp đôi. Nếu không mua thì không có đủ cây con giống để trồng rừng, còn nếu mua thì chưa biết sẽ quyết toán như thế nào.

SƠN TRẦN