Kinh tế   Kinh tế

Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện Châu Thành:

Thực hiện tốt công tác cho vay liên tịch với các hội, đoàn thể 

Cập nhật ngày: 23/02/2021 - 09:07

BTNO - Năm 2020, nhờ làm tốt công tác phối kết hợp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện Châu Thành đã triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi đồng bộ, kịp thời, mang lại hiệu quả cao.

Giải ngân nguồn vốn cho các hộ dân tại xã Hòa Hội.

Trong năm 2020, chi nhánh ngân hàng CSXH huyện phối hợp với UBND các xã, hội, đoàn thể nhận ủy thác cho vay các hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn kịp thời, tạo điều kiện cho gần 1.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn với số tiền hơn 36 tỷ đồng phát triển sản xuất; giải ngân cho hơn 500 lượt HSSV vay vốn học tập với số tiền gần 13 tỷ đồng;

Giải quyết cho 2.091 lượt hộ vay vốn xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường với số tiền 36 tỷ đồng; 537 lượt hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn được vay với số tiền 25 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho gần 200 lao động với số tiền 6 tỷ đồng.

Kết quả các đối tượng vay vốn đã sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Nhiều hộ thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Ngô Duy Tường- Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện Châu Thành cho biết, trong năm 2020, chi nhánh đã luôn đồng hành với người nghèo, các đối tượng khó khăn thuộc các chương trình cho vay của ngân hàng CSXH, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con tiếp cận nguồn vốn, kịp thời đầu tư cho phát triển sản xuất.

Hầu hết người vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó việc thu hồi vốn đến hạn được thuận lợi. Doanh số thu nợ năm 2020 đạt 83 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 13 tỷ đồng, trong đó tập trung vào các chương trình chủ yếu: thu nợ chương trình cho vay hộ nghèo trên 13 tỷ đồng; thu nợ chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn 7,3 tỷ đồng; thu nợ chương trình nước sạch vệ sinh và môi trường nông thôn trên 21 tỷ đồng; thu nợ chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn trên 19 tỷ đồng.

Tính đến 31.12.2020, tổng dư nợ hơn 390 tỷ đồng, đạt 99.9% kế hoạch năm, so đầu năm trước tăng hơn 36 tỷ đồng. Nợ quá hạn chiếm 0,4% trên tổng dư nợ (bằng cùng kỳ).

Thiện Nhân