BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát tiến độ thực hiện quy hoạch các khu, cụm công nghiệp và việc đền bù, giải phóng mặt bằng

Cập nhật ngày: 09/11/2010 - 10:54

Những ngày đầu tháng 11.2010, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh đã tiến hành làm việc với các Sở: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường và giám sát tại các địa phương Gò Dầu, thị xã Tây Ninh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Sử phát biểu tại buổi làm việc với các sở ngành

Qua giám sát cho thấy, hiện nay chỉ có Khu Công nghiệp Trảng Bàng cơ bản đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Luỹ kế đến ngày 15.9.2010, KCN Trảng Bàng (kể cả Khu Chế xuất Linh Trung III) đã thu hút được 118 dự án đầu tư nước ngoài và 35 dự án đầu tư trong nước, tỷ lệ lấp đầy trên 90%, Khu Liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, Khu Công nghiệp Bourbon -An Hoà, Khu Công nghiệp Chà Là đang trong quá trình triển khai xây dựng hạ tầng, còn lại các khu công nghiệp khác đang hoàn tất các thủ tục về đầu tư như lập quy hoạch chi tiết, đánh giá tác động môi trường, đo vẽ hiện trạng đất, lập phương án đền bù, san lắp mặt bằng… nhưng tiến độ triển khai thực hiện các dự án còn chậm. Đối với các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch thì có đến 44 CCN nhưng đến nay chỉ có 4 CCN đã có nhà đầu tư xây dựng hạ tầng gồm CCN Tân Bình (Thị xã), CCN Tân Hội (Tân Châu), CCN Thanh Xuân (Tân Biên), CCN Thành Long (Châu Thành). Do đó, hiện nay các KCN, CCN chưa thể đáp ứng nhu cầu cho thuê lại đất đã có hạ tầng của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu, cụm công nghiệp còn yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế còn kéo dài, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, nhất là đối với các CCN trên địa bàn thị xã Tây Ninh. Trên địa bàn Thị xã có 3 CCN được quy hoạch từ năm 2004, 2005 nhưng đến nay chỉ có CCN Tân Bình là có nhà đầu tư nhưng việc triển khai thực hiện dự án rất chậm, phương án đền bù đã được duyệt nhưng nhà đầu tư vẫn chưa chi trả tiền bồi thường cho dân, người dân rất bức xúc, UBND tỉnh đã gia hạn cho đơn vị đến ngày 15.10.2010 phải chi trả cho dân nhưng đến nay nhà đầu tư cũng chưa thực hiện chi trả…

Việc thực hiện chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết việc làm cho dân có đất bị thu hồi trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn đối với dự án liên huyện khi các huyện chưa có phương án đền bù thống nhất, huyện thực hiện trước, huyện thực hiện sau gây chênh lệch về giá, có trường hợp chênh lệch đến 50% gây thắc mắc cho người dân. Đồng thời, bảng giá đền bù, hỗ trợ về hoa màu đã ban hành nhiều năm trước đây nên giá không còn phù hợp với thực tế, chưa được sự đồng thuận của người dân. Bên cạnh đó, việc thực hiện tái định cư cũng chưa phù hợp, các dự án chưa quan tâm đến việc tái định cư cho người có đất bị thu hồi trước khi triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và bố trí nơi tái định cư không thuận lợi cho sinh hoạt của người dân như Khu tái định cư đối với dự án Khu Liên hợp Công nghiệp – đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời được bố trí ở ấp 6, Bàu Đồn xa khu dân cư, xa nơi ở cũ, người dân đi lại chưa được thuận tiện…

Bản đồ quy hoạch phân lô Khu tái định cư phục vụ khu liên hợp Phước Đông- Bời Lời.

Tại cuộc làm việc với các sở, ngành liên quan, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành bảng giá đền bù hỗ trợ về hoa màu hằng năm để phù hợp với tình hình trượt giá hoặc có tính đến tỷ lệ phần trăm do chênh lệch về giá theo biến động của thị trường để công tác giải phóng đền bù được thực hiện thuận lợi hơn; rà soát lại các quy hoạch CCN trên địa bàn tỉnh, nếu dự án nào không khả thi thì đề nghị xoá bỏ, nhất là quan tâm rà soát 3 CCN trên địa bàn Thị xã, cơ quan chức năng cần quan tâm quy hoạch Thị xã bền vững, thân thiện với môi trường và xanh hơn trong tương lai, do đó đề nghị không đưa quy hoạch CCN trên địa bàn Thị xã, đồng thời, xem lại khả năng đầu tư của nhà đầu tư đối với CCN Tân Bình, nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng như cam kết thì đề nghị tỉnh rút giấy phép đầu tư, đừng để tình trạng kéo dài ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân khu vực này… Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị về chính sách thu hút đầu tư giữa doanh nghiệp trong nước và ngoài nước; về bất cập đối với việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp theo Nghị định 169; nguồn vốn đầu tư quá thiếu so nhu cầu thực tế; việc tạo cơ chế thoáng cho địa phương tự tìm nguồn vốn đầu tư các khu tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi…

NhẬT Hùng

 

 


 
Liên kết hữu ích