BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh đoàn: Tập huấn kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ đoàn

Cập nhật ngày: 12/06/2015 - 04:22

Tham gia tập huấn có gần 150 cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách ở cơ sở, Ban chủ nhiệm các tổ, đội, nhóm và cán bộ Đoàn khối lực lượng vũ trang.

Học viên tham dự lớp tập huấn.

Các học viên được học tập, trao đổi về một số chuyên đề quan trọng trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên và tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư, nhất là trong thanh thiếu niên, như kỹ năng quản trò; kỹ năng lãnh đạo giao việc; kỹ năng chiến lược, phản biện; kỹ năng thuyết phục; kinh nghiệm biên tập dẫn chương trình…

Ngoài ra, các học viên còn được tham gia một số chuyên đề khác như: Vai trò, vị trí của người làm công tác xã hội; chăm sóc sức khỏe và tập các bài hát, múa sinh hoạt tập thể như múa dân vũ, khiêu vũ.

Qua khóa học góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở làm tốt vai trò, nhiệm vụ trong công tác Đoàn, Hội; tập hợp, cảm hóa và giúp đỡ thanh niên chậm tiến, góp phần phòng chống các tệ nạn xã hội.

Đăng Khoa