Kinh tế   Đời sống đô thị

Thành phố Tây Ninh:

Tích cực sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

Cập nhật ngày: 02/03/2019 - 06:55

BTN - Một năm qua, Đảng bộ thành phố Tây Ninh đã nỗ lực lãnh đạo cấp uỷ các cấp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, qua đó, kết quả bước đầu việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả khá tích cực.

Người dân tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa UBND thành phố Tây Ninh. Ảnh: Thanh Vinh

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Thành Từ Dũ cho biết, xác định tầm quan trọng của hai nghị quyết này, Thành uỷ, UBND Thành phố chủ động đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ theo lộ trình từng giai đoạn và nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, liên tục; phân công cụ thể cho các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị làm đầu mối chủ trì tham mưu trong tổ chức thực hiện.

Trước hết, Thành uỷ đã điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, rà soát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của các cơ quan đơn vị. Theo đó, giải thể 2 ban chỉ đạo, sáp nhập 2 BCĐ có nhiều điểm tương đồng; sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Thành uỷ; nhất thể hoá chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố, Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ Thành phố; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đề nghị UBND tỉnh sáp nhập Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND Thành phố. Trong thời gian tới, Thành phố sẽ hợp nhất chức danh Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra Thành phố, hợp nhất Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Ban Tổ chức Thành uỷ và Phòng Nội vụ Thành phố, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và Thanh tra Thành phố.

Thành uỷ chỉ đạo UBND Thành phố ban hành đề án về tinh giản biên chế, sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, ấp, khu phố.  Kết quả, năm 2017-2018 có 19 người kiêm 2 việc và hiệu quả công việc rất tốt.

Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện mô hình Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND ở phường 2; Bí thư Đảng uỷ là Chủ tịch HĐND ở 3 địa phương (các phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh và phường IV). Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, điều động, luân chuyển từ Thành phố về phường, xã và ngược lại 24 trường hợp.

Theo đánh giá của lãnh đạo Thành uỷ, trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy cũng gặp khó khăn, ví dụ như khi sáp nhập một số cơ quan khối Đảng với khối chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng còn lúng túng, trong việc kết hợp cụ thể hoá các quy định của Đảng, Nhà nước để xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, cơ chế vận hành, chế độ, chính sách tiền lương… Một số đơn vị chưa có hướng dẫn của ngành dọc cấp trên; chưa có những cơ chế, chính sách cụ thể để khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực sự nghiệp dịch vụ công…

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo thành phố đánh giá, vẫn còn có nơi bộ máy cồng kềnh, đơn vị sự nghiệp hoạt động hiệu quả chưa cao. Nhiều cơ quan đang hoạt động ổn định nên ngại thay đổi, một số cán bộ, công chức, viên chức có tư tưởng bảo thủ.

Để phát huy kết quả, khắc phục những hạn chế trên, theo ông Thành Từ Dũ, Ban Thường vụ Thành uỷ đã thực hiện các giải pháp như: tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết 18, 19; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ trong việc tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch đã ban hành; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu; phát huy sự đoàn kết, thống nhất nhận thức và hành động; quyết tâm chính trị cao, sự đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.…

T.N.C

Từ khóa
Thanh VinhT.N.C