BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiền lương mới sẽ tăng bao nhiêu? 

Cập nhật ngày: 19/06/2024 - 07:32

BTN - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1.7.2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

Tập trung xây dựng 5 hệ thống thang bảng lương

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4.2024, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã trả lời báo chí về tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn chính sách về tiền lương.

Ông Vũ Đăng Minh cho biết, để thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII ngày 21.5.2018, trong suốt thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ đã tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tập trung xây dựng 5 hệ thống thang bảng lương.

Thứ nhất là bảng lương chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương cho đến cấp xã.

Nội dung này phải mất nhiều năm mới có thể ban hành được danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và tương đương từ Trung ương đến cấp xã để bao quát được hết các cơ quan của Đảng, đoàn thể, các cơ quan hành pháp, tư pháp.

Thứ hai là xây dựng hệ thống bảng lương chuyên môn, tức là những cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý.

Đồng thời xây dựng 3 bảng lương trong lực lượng vũ trang, trong đó có cả những người làm công tác cơ yếu.

Đó là: bảng lương áp dụng đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân; bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội, chuyên môn kỹ thuật công an và bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Bảo đảm tiền lương mới không thấp hơn lương cũ

Ông Vũ Đăng Minh cho biết, trong thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ đã cùng với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về các nội dung cơ bản của các cải cách chính sách tiền lương.

“Những nội dung mà chúng tôi cần tập trung xin ý kiến thì hiện nay Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương có ý kiến và chúng tôi đang tiếp thu và giải trình để xin ý kiến của Thủ tướng báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trước khi báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị cho ý kiến nội dung cụ thể để thực hiện cải cách tiền lương” - ông Vũ Đăng Minh thông tin.

Theo ông Vũ Đăng Minh: Có mấy vấn đề mà cần phải xin ý kiến:

Một là, thống nhất 5 thang bảng lương và 9 nhóm phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý cùng các chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang.

Vấn đề thứ hai cần xin ý kiến là việc thực hiện bảo lưu tiền lương cũng như thu nhập đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

“Khi chúng ta thực hiện việc xếp lương, nếu lương mới thấp hơn lương cũ thì cho phép bảo lưu lương theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW là lương mới bảo đảm không thấp hơn mức lương cũ”, ông Minh thông tin.

Cải cách tiền lương: Lương thấp nhất cũng không thấp hơn 5 triệu

Và thứ ba là thực hiện chế độ trợ cấp đối với các cán bộ, công chức có mức lương cơ bản thấp hơn mức lương thấp nhất của vùng một áp dụng đối với khu vực doanh nghiệp.

Để bảo đảm đối tượng cán bộ, công chức này có đời sống đáp ứng được ở một mức tiền lương cố định nào đó, hiện nay Bộ đang xin một mức lương khoảng trên 5 triệu. Tức là lương tối thiểu vùng áp dụng với các đối tượng này.

Khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương thì bảo đảm những người có thu nhập thấp nhất cũng không thấp hơn 5 triệu. Con số này còn phải xin ý kiến của Bộ Chính trị.

Vấn đề thứ tư cần xin ý kiến là việc thực hiện mức khoán bằng số tiền cụ thể đối với cán bộ công chức, đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã để áp dụng mức khoán đối với cán bộ chuyên trách chính quyền cơ sở.

Theo ông Vũ Đăng Minh: Đây là những nội dung lớn sắp tới phải báo cáo Bộ Chính trị.

Hoàn thiện một loạt văn bản để triển khai chính sách tiền lương mới

Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến thì Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ liên quan- đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để xây dựng và trình quy tắc thẩm quyền 3 nhóm văn bản sau đây:

Một là, trình Ban Bí thư ban hành Quyết định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức khối cơ quan của Đảng, đoàn thể Mặt trận Tổ quốc.

Thứ hai là, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về chế độ tiền lương mới áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Thứ ba là, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 24 ngày 12.2.2024 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương mới đối với công chức, viên chức lực lượng vũ trang để thay thế Nghị định này.

Và theo đó phải ban hành 12 thông tư để hướng dẫn rất cụ thể về các hệ thống thang bảng lương, cách chi trả, cách tính toán tiền lương áp dụng đối với tiền lương mới.

Khối lượng công việc rất lớn và đồ sộ như vậy đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương và sự vào cuộc của các bộ, ngành liên quan.

Theo ông Vũ Đăng Minh: “Có nội dung rất quan trọng là chúng ta phải bảo đảm được nguồn để cải cách tiền lương.

Chúng tôi vẫn kiên trì và kiên quyết thực hiện theo phương châm tiếp tục sắp xếp, tổ chức các bộ máy, cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng sắp xếp tinh gọn để tiết kiệm được nguồn chi. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế để tăng nguồn thực hiện cải cách tiền lương”.

Chi cho cải cách tiền lương 470 ngàn tỷ đồng, điều chỉnh lương hưu 11,1 ngàn tỷ đồng

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện chính sách tiền lương từ 1.7.2024.

Dự kiến tổng nguồn ngân sách Trung ương dành để thực hiện cải cách tiền lương khoảng 132 ngàn tỷ đồng; nguồn tích luỹ của ngân sách địa phương khoảng trên 430 ngàn tỷ đồng.

Như vậy, ngân sách đã bố trí 562 ngàn tỷ đồng bảo đảm đủ thực hiện cải cách đồng bộ chính sách tiền lương từ ngày 1.7.2024 theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Trung ương khoá 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo tính toán của Chính phủ, để thực hiện cải cách tiền lương, dự kiến tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm từ ngân sách trong giai đoạn 2024 - 2026 là hơn 499 nghìn tỷ đồng.

Trong đó chi cho cải cách tiền lương là 470 ngàn tỷ đồng, điều chỉnh lương hưu là 11,1 ngàn tỷ đồng và trợ cấp ưu đãi người có công là 18 ngàn tỷ đồng.

Tiền lương trung bình của công chức, viên chức tăng khoảng 30%

Điểm đáng chú ý của chính sách tiền lương mới là quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp.

Hiện nay, lương khu vực doanh nghiệp chia làm 4 vùng: vùng 1 là 4,68 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 4,16 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 3,64 triệu đồng/tháng và vùng 4 là 3,25 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp hiện nay là hơn 3,9 triệu đồng.

Dự kiến cuối năm nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng. Trong các phiên thảo luận tại Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu đề nghị tăng lương tối thiểu vùng đồng thời với lộ trình thực hiện cải cách tiền lương từ 1.7.2024.

Vì vậy, nếu lương tối thiểu vùng tăng thì mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp cũng sẽ tăng cao hơn mức 3,9 triệu đồng hiện nay.

Ngoài ra, chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên 1 - 2,68 - 12.

Theo đó, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng của công chức, viên chức có trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86 hiện nay.

Mức lương trung bình của công chức, viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Hiện nay, công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Vì vậy, mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Như vậy, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

P.TK 

(Theo baochinhphu.vn)