Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Tiếp nhận hàng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 từ thành phố Hải Phòng 

Cập nhật ngày: 23/09/2021 - 16:32

BTNO - Chiều 22.9, UBMTTQVN tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận hàng hoá hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ CLB Bóng đá Hải Phòng - Hội Cổ động viên bóng đá Hải Phòng (thành phố Hải Phòng).

UBMTTQVN tỉnh tiếp nhận thực phẩm hỗ trợ từ CLB Bóng đá Hải Phòng - Hội Cổ động viên bóng đá Hải Phòng.

CLB Bóng đá Hải Phòng - Hội Cổ động viên bóng đá Hải Phòng trao tặng 50 tấn hàng hoá, trong đó có 25 tấn cá ngừ đông lạnh và 25 tấn bánh đa cua.

Sau khi tiếp nhận, UBMTTQVN tỉnh phân chia hàng hoá cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch, người dân ở các địa phương.

UBMTTQ VN tỉnh phân chia vật phẩm hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sau khi tiếp nhận.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ nhân dân miền Nam phòng, chống dịch Covid-19 của CLB Bóng đá Hải Phòng - Hội Cổ động viên bóng đá Hải Phòng. 

Ngọc Bích