LĐLĐ tỉnh Tây Ninh:

Tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ 

Cập nhật ngày: 31/10/2020 - 07:57

BTNO - Chiều 30.10, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đến nhận tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ do một số doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở vận động trao ủng hộ.

Tại Công ty TNHH Can sports Việt Nam (huyện Dương Minh Châu), đoàn đã nhận số tiền ủng hộ 130.074.000 đồng do CĐCS công ty vận động đoàn viên, công nhân, lao động đóng góp.

Lãnh đạo LĐLĐ và UB. MTTQVN tỉnh tiếp nhận tiền ủng hộ của Công ty TNHH Gain Lucky Việt Nam.

Tiếp đó, tại Khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời, đoàn đến nhận số tiền 120.000.000 đồng do Ban Giám đốc công ty TNHH Gain Lucky Việt Nam trao ủng hộ, riêng CĐCS công ty trao tặng số tiền 195.000.000 đồng từ vận động đoàn viên, công nhân, lao động.

Tại Công ty TNHH Pou Li VN, Ban Giám đốc và CĐCS công ty cũng trao tặng số tiền ủng hộ 104.000.000 đồng từ vận động đoàn viên, công nhân, lao động công ty.

Quốc Tiến