Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục cho thuê căn-tin, nhà xe trong trường học

Cập nhật ngày: 27/09/2022 - 19:29

BTNO - UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý với tờ trình của Sở GD&ĐT và công văn của Sở Tài chính về việc tiếp tục cho thuê căn-tin, nhà xe ngắn hạn trong đơn vị sự nghiệp công lập nhằm duy trì ổn định khi học sinh trở lại trường, năm học 2022–2023.

UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT thực hiện theo đúng quy định về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, năm học 2022–2023 trong việc quản lý, sử dụng số thu từ hoạt động cho thuê tài sản. Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường thực hiện. Theo văn bản của Sở, cơ sở giáo dục công lập tiếp tục cho thuê căn-tin, nhà xe ngắn hạn (học kỳ I của năm học này). Nguồn kinh phí thu được từ việc cho thuê căn-tin, nhà xe, sau khi nộp thuế và các chi phí theo quy định, còn lại nộp 100% vào ngân sách Nhà nước. Sau khi nộp vào ngân sách, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT phải báo cáo nguồn kinh phí đã nộp và scan giấy nộp tiền gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch của Sở GD&ĐT.

Trước đó, đầu năm học này, có thông tin ngừng dịch vụ căn-tin, nhà giữ xe trong nhà trường.

Việt Đông