BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”

Cập nhật ngày: 01/02/2015 - 07:22

Các phong trào nông dân như: phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”, “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân tham gia bảo đảm an ninh, quốc phòng”… tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia.

Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tây Ninh trao giấy khen cho cá nhân đạt thành tích trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” năm 2014 .

Hội cũng duy trì các mô hình sản xuất, chăn nuôi điển hình và thành lập mới 3 câu lạc bộ, 4 tổ hợp tác sản xuất nhằm liên kết hội viên nông dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.

Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân còn tích cực phối hợp với các ngành liên quan chuyển giao khoa học - kỹ thuật, dạy nghề lao động nông thôn cho hội viên nông dân, tạo điều kiện cho hội viên, nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh.

Trong năm, Hội đã giải ngân 16 dự án vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố và vốn Tỉnh hội, Trung ương hội nông dân cho 350 hộ nông dân vay với số tiền trên 3 tỷ đồng; có hơn 9.000 hộ nông dân được ngân hàng cho vay vốn với số tiền trên 220 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, nhiều hộ nông dân có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh đạt hiệu quả.

Kết quả, năm 2014 toàn Thành phố có hơn 3.000 hộ nông dân được công nhận nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó cấp tỉnh đạt 10 hộ, cấp thành phố 116 hộ và cấp cơ sở 2.956 hộ.

Nhật Quang

 


 
Liên kết hữu ích