Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục

Cập nhật ngày: 27/09/2011 - 12:28

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2011- 2012, UBND tỉnh vừa có chỉ thị chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Theo đó tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với đặc thù của ngành là thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Ngoài nhiệm vụ chung, UBND tỉnh còn chỉ ra nhiệm vụ cụ thể cho từng loại hình, từng cấp học. Cụ thể, với giáo dục mầm non tập trung xây dựng trường lớp theo kế hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Mở rộng loại hình trường bán trú để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt là trẻ 5 tuổi trước khi vào lớp một. Với giáo dục phổ thông, thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trung học của tỉnh ở những nơi có điều kiện. Mở rộng loại hình học 2 buổi/ngày để nâng cao chất lượng toàn diện. Thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008- 2020 đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở đủ điều kiện theo chuẩn, nhất là chuẩn về năng lực giáo viên. Nâng cao chất lượng của trường dân tộc nội trú của tỉnh. Với loại hình giáo dục thường xuyên, tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới trung tâm giáo dục thường xuyên theo mô hình dạy văn hoá kết hợp với hướng nghiệp dạy nghề. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; nâng cao hiệu quả công tác chống mù chữ. UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Giáo dục- Đào tạo phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội kiểm tra, hướng dẫn các trung tâm giáo dục thường xuyên giải ngân kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn, mua sắm trang bị và có kế hoạch mở lớp. Với giáo dục chuyên nghiệp, thực hiện đa dạng hoá các ngành nghề, hình thức, các hệ đào tạo. Triển khai đề án tăng cường năng lực đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục chuyên nghiệp.

Trong công tác đổi mới quản lý giáo dục, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục kiểm tra, giám sát quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục ngay từ đầu năm học 2011- 2012 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước và nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục. Chấm dứt tình trạng lạm thu trong giáo dục. Đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hoá giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục. Xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển đổi loại hình trường công lập sang trường tư thục; khuyến khích xây trường tư thục mới và thực hiện tự chủ tài chính. Xây dựng đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy và học. Đầu tư xây dựng thư viện trường học, các phòng chức năng đạt chuẩn. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu dạy học, thiết bị cần thiết theo yêu cầu của chương trình giảng dạy mới, đáp ứng chương trình sách giáo khoa theo quy định…

PV

 

 


 
Liên kết hữu ích