BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đến quý I/2010

Cập nhật ngày: 11/11/2009 - 10:08

* Toàn văn Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 10/2009

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.2009 diễn ra trong 2 ngày 29, 30.10.2009

Đây là một trong những quyết nghị quan trọng của Chính phủ được nêu tại Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.2009 vừa được ban hành hôm 11.11.2009.

Thu hẹp đối tượng và giảm mức hỗ trợ hợp lý

Theo đó, Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo tích cực triển khai các giải pháp, chính sách kích thích kinh tế, bố trí đủ vốn, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các công trình, dự án, nhất là các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, nhà ở xã hội, hỗ trợ giảm nghèo,..; tiếp tục thực hiện các giải pháp, chính sách bảo đảm an sinh xã hội đã ban hành và đang được triển khai, đồng thời phát hiện thêm những vấn đề mới và đề xuất các giải pháp thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Một số kết quả tích cực từ các gói kích cẩu của Chính phủ:

Sau khi giảm sâu trong tháng 1 (-4,4%), ngành công nghiệp lấy lại tốc độ tăng trưởng và đến tháng 10 đã tăng 11,9% so với cùng kỳ 2008.

Đến ngày 31.8.2009, đã có trên 125.500 lượt DN và khoảng 937.000 đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân được hưởng các ưu đãi về chính sách thuế, trong đó có trên 36.000 DN được giảm 30% thuế TNDN, 42.000 DN được giãn thuế TNDN, 47.000 DN được giảm 50% thuế GTGT…

Công tác xoá đói, giảm nghèo có nhiều chuyển biến quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2009 ước còn khoảng 11, vượt kế hoạch đề ra.

Cơ chế bảo lãnh vay vốn tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21.1.2009 cũng đã được Chính phủ giao cho Bộ Tài chính đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi theo hướng cơ chế được thực hiện dài hạn.

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu đề xuất việc tiếp tục thực hiện một cách phù hợp về cơ chế hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 4.4.2009, Quyết định 497/QĐ-TTg ngày 17.4.2009 của Thủ tướng Chính phủ, theo hướng vừa hỗ trợ phục hồi tăng trưởng, vừa thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thu hẹp đối tượng và giảm mức hỗ trợ hợp lý, trình Chính phủ thông qua và ban hành ngay trong tháng 12 tới. Như vậy, các chính sách hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất-kinh doanh, cũng như hỗ trợ người nông dân lãi suất vay vốn mua máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn trong thời gian tới sẽ có những điều chỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thí điểm phát triển nông thôn mới ở cấp thôn, xã

Biện pháp này được Chính phủ đặt ra yêu cầu nhiệm vụ đối với các địa phương, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lân thứ X của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Hiện nay, nhiều chương trình, dự án mới trong lĩnh vực này mới chỉ nhằm giải quyết một số vấn đề cấp bách trong từng lĩnh vực cụ thể mà chưa có một chương trình tổng thể xây dựng nông thôn toàn diện, đồng bộ để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế-xã hội nông thôn. Bởi vậy, Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trình Thủ tướng Chính phủ.

Ngay trong quý IV/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó có chính sách về nguồn vốn, giảm bớt thủ tục để tạo điều kiện cho hộ sản xuất, chủ trang trại và hợp tác xã vay vốn sản xuất, kinh doanh.

(Theo chinhphu.vn)