BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển có hiệu quả các nông lâm trường quốc doanh

Cập nhật ngày: 06/05/2009 - 06:10

Ngày 6.5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Sắp xếp, đổi mới NLTQD phải đem lại hiệu quả

Sắp xếp, đổi mới và phát triển nông lâm trường quốc doanh (NLTQD) là việc làm cần thiết, cần tiến hành khẩn trương nhằm quản lý có hiệu quả việc sử dụng đất đai, cải thiện đời sống cho người lao động và góp phần ổn định kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp ngày 11.3.2008 về sắp xếp, đổi mới và phát triển NLTQD, Bộ NNPTNT đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan thành lập 10 đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra cụ thể việc rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ở các NLT quốc doanh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, theo yêu cầu của Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 16.6.2003 của Bộ Chính trị và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3.12.2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển NLTQD thì hiện nay nhiều nội dung chưa được triển khai, tài nguyên đất đai, rừng vẫn chưa được rà soát, xử lý cụ thể, việc quản lý sử dụng đất tại các NLTQD còn nhiều bất cập và chưa thực sự đem lại hiệu quả, lúng túng trong việc xác định mô hình đổi mới tổ chức quản lý…

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát cho biết, tổng quỹ đất nông nghiệp của cả nước là 9,3 triệu ha; trong đó các nông trường là 500 nghìn ha. Vấn đề còn bất cập nhiều nhất chính là ở các lâm trường, với đa dạng các hình thức sở hữu đất nhưng chưa sử dụng quỹ đất, quỹ rừng hiệu quả.

Đại diện Bộ TNMT cho rằng, phải thay đổi phương thức quản lý, có cơ chế, quyết sách đối với các lâm trường, xem xét kỹ vai trò của các lâm trường, từ đó giao quỹ đất tương xứng với nhiệm vụ, giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới và phát triển NLTQD, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu cần phải tổng điều tra, tiếp tục rà soát và nắm rõ diện tích cũng như tình hình sử dụng đất tại các NLTQD; đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 28/NQ-TW của Bộ Chính trị những việc đã làm được và chưa làm được từ đó đề xuất mô hình phát triển có hiệu quả cho từng loại hình.

“Sắp xếp, đổi mới NLTQD phải đem lại hiệu quả. Trong đó, rừng phải được bảo vệ, giữ gìn và phát triển kể cả rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất, làm sao để người dân phải được hưởng lợi từ đây” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

(Theo Chinhphu.vn)