Tiếp tục "thần tốc" trong chống dịch, dồn mọi nguồn lực dập dịch COVID-19

 

Tiếp tục "thần tốc" trong chống dịch, dồn mọi nguồn lực dập dịch COVID-19
 
Nguồn TTXVN