Kinh tế   Kinh tế

Tiết kiệm nước, bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp 

Cập nhật ngày: 28/02/2020 - 15:30

BTNO - Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh yêu cầu các đơn vị thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm nước tưới trên toàn hệ thống, bảo đảm an toàn sản xuất cho người nông dân và các nhà máy chế biến trong năm 2020.

Theo Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 262 ngày 13.2.2020 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm cấp nước cho nông nghiệp năm 2020, công ty đã có văn bản gửi các xí nghiệp, trạm thủy lợi trực thuộc phối hợp với UBND xã, thị trấn và các tổ hợp tác dùng nước tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm để đối phó với ảnh hưởng của hạn hán có thể xảy ra trong mùa khô năm 2020 và trong tình hình nguồn nước hồ Dầu Tiếng xuống nhanh hơn cùng kỳ.

Phối hợp chặt chẽ với đội quản lý kênh chính Đông và kênh chính Tây thuộc Công ty Dầu Tiếng – Phước Hòa thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm nước tưới trên toàn hệ thống, bảo đảm an toàn sản xuất cho người nông dân và các nhà máy chế biến trong năm 2020.

Thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2020.

Đối với hồ chứa Tha La, xây dựng dựng kế hoạch, sắp xếp thứ tự ưu tiên cấp nước sinh hoạt, chăn nuôi, nông nghiệp. Hồ Tha La ngoài cấp nước sản xuất nông nghiệp còn phục vụ cho chế biến nông sản của nhà máy khoai mì Quảng Ngãi, huyện Tân Châu theo nhu cầu. Tại từng thời điểm, hồ Tha La vận hành mở nước tưới theo đúng quy trình, nhu cầu sản xuất của vụ Đông Xuân 2019 - 2020 và cả năm 2020 bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

Bên cạnh đó, các xí nghiệp, trạm thủy lợi cần phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các tổ hợp tác sử dụng nước thực hiện tốt việc duy tu bảo dưỡng kênh, tổ chức nạo vét mạng lưới kênh nội đồng góp phần bảo đảm hệ thống kênh luôn thông thoáng, ngăn chặn kịp thời sự cố vỡ kênh, phục vụ tốt cho sản xuất của người dân trong năm 2020.

Đồng thời thực hiện các biện pháp để giữ độ ẩm cho cây trồng, đắp chặn các tuyến kênh tiêu tận dụng nguồn nước hồi quy để phục vụ sản xuất; quản lý chặt chẽ giảm đến ít nhất nước thừa ra các tràn và cuối kênh; thực hiện công tác kiểm tra phục hồi các cửa cống đã hư hỏng, mất mát, duy tu bảo trì kịp thời động cơ, máy bơm theo quy định.

Song song đó, các xí nghiệp thủy lợi cần nắm bắt kịp thời việc thay đổi cây trồng để có biện pháp phục vụ tưới, tiêu phù hợp. Tăng cường công tác vận hành tưới tiêu, nhất là các vùng cao thường xuyên thiếu nước cần chuyển đổi cây trồng, ít dùng nước, nơi nào có điều kiện chuyển sang tưới nhỏ giọt phun mưa chủ động xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống hạn, xâm ngập mặn trên địa bàn.

Thế Nhân