Tiết kiệm RAM khi dùng Firefox bằng cách tự lưu và đóng các tab không sử dụng

Cập nhật ngày: 26/05/2012 - 01:13

Việc mở nhiều thẻ trên trình duyệt web, mà đặc biệt là Firefox vốn chiếm nhiều bộ nhớ sẽ làm tốn nhiều tài nguyên hệ thống. Grim Tab Reaper sẽ tự động đóng các thẻ không hoạt động trên Firefox sau một vài giờ nhất định. Đồng thời, website đã đóng cũng được lưu vào bookmark để bạn tiện tra cứu sau này, tránh trường hợp đóng nhầm những thẻ quan trọng.

Mặc định, Grim Tab Reaper sẽ tự động đóng các thẻ website mà bạn không xem đến sau 48 giờ. Để thiết lập lại số giờ tự động đóng thẻ, bạn vào menu Tools Add-ons (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + A), chọn Options tại tiện ích Grim Tab Reaper. Ở ô Reap tabs if they have not been used in this many hours, bạn sửa số giờ mặc định từ 48 sang một con số khác tùy nhu cầu sử dụng. Điểm hạn chế là chương trình chỉ cho phép thiết lập thời gian bằng đơn vị giờ chứ không được thiết lập số phút chi tiết hơn.

Cứ sau một khoảng thời gian đã định, Grim Tab Reaper tự động đóng các thẻ không cần thiết trên trình duyệt lại. Để xem những thẻ đã đóng, bạn vào menu Bookmarks, chọn Recent Tags tabreaper.

L.K (st)