Học phí không phải là gánh nặng

Chỉ một ngày sau khi công bố dự thảo tăng học phí, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) đã rút lại đề xuất này. Trao đổi với báo giới, lãnh đạo Bộ cho biết, có hai lý do khiến Bộ rút lại dự thảo nghị định, đó là do tình hình kinh tế khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19 và thiên tai hoành hành ở nhiều địa phương trong cả nước.