Kỳ 1: Nỗ lực đưa doanh nghiệp trở lại hoạt động, khôi phục sản xuất

Ðể bảo đảm tái sản xuất đạt hiệu quả, Ban Quản lý yêu cầu doanh nghiệp đang sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 địa điểm” tiếp tục được phép hoạt động trong KCN nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa phòng chống dịch bệnh, vừa sản xuất, hạn chế đứt gãy chuỗi sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động trong môi trường sản xuất an toàn.