Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

Được tiến hành hai vòng. Đại hội vòng 1 tiến hành từ ngày 24 đến 27.4.1991 với 316 đại biểu tham dự, thảo luận góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng gồm 12 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.