Không nên bắt buộc đeo khẩu trang trong giờ học

Trong công văn của Sở cũng không nói rõ bắt buộc đeo khẩu trang hay không, chỉ quy định “chuẩn bị khẩu trang và đeo khi cần thiết”. Như vậy, nên chăng các trường cần chủ động thông báo cho học sinh, giáo viên chỉ đeo khẩu trang trong thời gian từ nhà tới cổng trường, trong giờ học không nhất thiết phải đeo.