Mong niềm vui tăng lương được trọn vẹn

Sau hơn 3 năm không được điều chỉnh do phải tập trung mọi nguồn lực để phòng chống dịch Covid-19, mức tăng lương cơ sở lần này được điều chỉnh tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng, tăng khoảng 20,8% được đánh giá là hợp lý.