Cần xử lý nghiêm

Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của tài xế, chủ xe trong việc chấp hành quy định Luật Giao thông đường bộ, cần xử lý thật nặng các trường hợp cố tình vi phạm, có như vậy mới hy vọng chấm dứt tình trạng “đuổi bắt” với “cò” canh đường.