Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C

Các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ sẽ không còn được chiêu sinh, luyện thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C như đã làm trong hơn 10 năm qua.