Những mảng màu rực rỡ

Theo báo cáo năm 2019 của tỉnh Tây Ninh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, có thể thấy kinh tế xã hội của tỉnh năm qua như một bức tranh toàn cảnh, có nhiều điểm sáng, tối đan xen. Tuy nhiên, có thể nói, ở năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, bức tranh kinh tế - xã hội có nhiều mảng màu rực rỡ.