Ðất rừng tại Tiểu khu 47, rừng phòng hộ Dầu Tiếng bị lấn chiếm: Lại phát hiện vi phạm

Ngày 4 và 5.12.2020, Báo Tây Ninh có bài viết phản ánh về tình trạng đất rừng tự nhiên tại tiểu khu 47, Rừng phòng hộ Dầu Tiếng bị lấn chiếm. Sau khi báo đăng, Ban Quản lý khu rừng đã có báo cáo cụ thể cho cấp trên. Trong khi cơ quan chức năng đang xử lý, lại tiếp tục phát hiện vi phạm.