Khai thác tiềm năng, huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Được tiến hành từ ngày 8 đến ngày 11.9.2010, với 350 đại biểu chính thức đại diện cho trên 24.500 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc, Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Minh Triết- Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đến dự và phát biểu chỉ đạo.