Đề xuất không di dời đường dây điện trên đất dân

Công ty Điện lực Tây Ninh đề xuất không tháo dỡ, di dời đường dây điện trung thế nêu trên. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Dương Minh Châu tổ chức cuộc họp đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng để chia sẻ, đồng hành cùng ngành Điện giữ nguyên hiện trạng đường dây điện hiện hữu.