Quyết tâm đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7.3.2019 của Chính phủ quy định giai đoạn 2019-2020, các bộ, ngành, địa phương phải tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 với Cổng DVC quốc gia; tối thiểu 30% DVCTT mức độ 4… Ðể đạt các chỉ tiêu theo yêu cầu của Chính phủ cần sự quyết tâm rất lớn của tỉnh, của từng sở, ngành, địa phương và sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp.