Tiêm vaccine phòng Covid-19 trên tinh thần minh bạch và tự nguyện

Thời gian qua, Tây Ninh đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng Covid-19. Đây được xem là giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả, tạo miễn dịch cộng đồng, góp phần đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.