Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Tìm giải pháp đổi mới cơ cấu vốn trong phát triển nông nghiệp 

Cập nhật ngày: 08/03/2020 - 19:48

BTNO - Khi doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, họ sẽ là pháp nhân quan trọng trong việc định hướng thị trường, lựa chọn công nghệ và tìm nguồn vốn đầu tư.

Doanh nghiệp hiện nay rất đắn đo khi đầu tư vào nông nghiệp, nhất là công đoạn sản xuất, họ chủ yếu tham gia vào khâu thu gom, sơ chế và tiêu thụ chứ không quan tâm đến toàn chuỗi sản xuất. Do vậy, tỉnh cần có chính sách ưu đãi hơn về hạn điền và thời gian thuê đất, hỗ trợ tích tụ đất đai, thuế, vốn vay, bảo hiểm rủi ro, đào tạo nguồn lực... để doanh gnhiệp quan tâm đầu tư vào nông nghiệp.

Cần tạo điều kiện để nông dân góp quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp như mua cổ phiếu để họ yên tâm giao đất. Với đầu tư thiết bị, máy móc cần có chính sách ưu đãi về lãi suất, không tính theo năm mà chỉ tính theo mùa vụ sản xuất.

Trồng rau trồng nhà kính trên địa bàn huyện Châu Thành.

Điều đáng nói là khi doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, họ sẽ là pháp nhân quan trọng trong việc định hướng thị trường, lựa chọn công nghệ và tìm nguồn vốn đầu tư. Đầu tư của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế sẽ đóng góp tốc độ và quy mô đầu tư cho nông nghiệp và cho nền kinh tế.

Phương thức đầu tư chủ yếu của các doanh nghiệp là hỗ trợ kỹ thuật, giống cây trồng vật nuôi, ứng trước vốn cho nông dân mua vật tư, phân bón để đảm bảo sản xuất. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho các hộ nông dân, nhất là những sản phẩm nông sản là nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Chính vì vậy, tận dụng tối đa vai trò của nguồn vốn vay từ hệ thống ngân hàng như: ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chính sách xã hội, thương mại... theo phương thức cho vay không lãi hoặc lãi suất ưu đãi để bù giá vật tư nông nghiệp, giá bán nông sản hàng hoá cho nông dân. Các hộ nông dân được vay với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất nông nghiệp, mua phân bón, giống, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, phục vụ cơ sở hạ tầng nông thôn.

Ngoài ra, các ngân hàng này còn cho doanh nghiệp vay để mua nông sản của các hộ nông dân với giá trần hợp lý, bù đắp một phần thua thiệt của họ khi giá nông sản trên thị trường xuống quá thấp. Các ngân hàng thương mại cho vay với lãi suất ưu đãi trong các lĩnh vực trọng điểm hoặc các lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích.

Doanh nghiệp thu mua lúa.

Chênh lệch giữa lãi suất ưu đãi và lãi suất thông thường của ngân hàng thương mại được ngân sách Nhà nước cấp bù, đó là vốn có nguồn gốc từ ngân sách. Đây là nguồn vốn đầu tư quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 Để thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cần có quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư; trong giải pháp này, ngành Nông nghiệp đề nghị chuyển đổi một phần quỹ đất của các nông, lâm trường do các công ty nhà nước quản lý để hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc kêu gọi các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến thuê đất, phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao.

Nhi Trần