Pháp luật   Tư vấn pháp luật

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT:

“Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới”

Cập nhật ngày: 16/04/2022 - 18:02

BTNO - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa có văn bản gửi Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh… đề nghị phát động cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 4, năm 2022 với chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới”.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh cho biết, để thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên toàn tỉnh tham gia cuộc thi, Hội đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị phát động rộng rãi cuộc thi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang của cơ quan, đơn vị và nhân dân tại địa phương nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi nhằm góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị Phòng Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố triển khai cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn cấp huyện và hướng dẫn công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn tham mưu UBND cùng cấp phát động rộng rãi cuộc thi. Bài dự thi gửi về Sở Tư pháp hoặc qua e-mail: baiduthitimhieuphapluat2022@gmail.com, thời hạn trước ngày 30.4.2022.

Hữu Đức