Tìm người từng đến các địa điểm liên quan đến các ca mắc Covid-19

Cập nhật ngày: 16/07/2021 - 16:25

BTNO - Mới đây, ngành Y tế thông báo tìm những người liên quan các ca mắc Covid-19 trên địa bàn huyện Dương Minh Châu.

Địa điểm thứ nhất là Quán nhậu Xuân Lòng Bò, địa chỉ: tổ 3, khu phố 1, thị trấn huyện Dương Minh Châu, từ ngày 10.7.2021 đến nay.

Địa điểm thứ hai là Khoa Nội – Nhi – Nhiễm thuộc Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu từ ngày 9.7.2021 đến 15 giờ ngày 13.7.2021.

Ngành Y tế đề nghị những người từng đến các địa điểm trên khẩn trương thông báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn.

Hy Uyên