BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tin vui cho hàng nghìn công chức, sẽ tiếp tục được tăng lương từ 2025 

Cập nhật ngày: 17/04/2024 - 16:42

Từ 1/7/2024, sẽ cải cách tiền lương cho hàng loạt cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, theo nghị quyết 27, dự kiến tăng lương tiếp từ 2025 cho công chức viên chức.

Công chức viên chức sẽ được tăng lương tiếp từ 2025

Cụ thể, sau khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024, công chức, viên chức và người lao động sẽ tiếp tục được tăng lương từ năm 2025.

Theo đó, Chính phủ sẽ tiếp tục điều chỉnh mức lương trong các bảng lương tăng thêm bình quân khoảng 7%/năm. Đồng nghĩa, sau khi công chức, viên chức, người lao động có bảng lương mới khi cải cách thì đến năm 2025, các đối tượng này sẽ tiếp tục được tăng lương.

Công chức viên chức sẽ được tăng lương tiếp từ 2025.

Theo đó, nguyên nhân được cho là việc tăng lương thêm 7% để nhằm bù trượt giá và thực hiện đến khi đạt được mục tiêu mà Nghị quyết 27-NQ/TW đó là, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Trong đó, căn cứ Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng của người lao động trong khu vực doanh nghiệp đang được quy định như sau:

Vùng 1 (vùng cao nhất): 4,68 triệu đồng/tháng;
Vùng 2: 4,16 triệu đồng/tháng;
Vùng 3: 3,64 triệu đồng/tháng;
Vùng 4 (vùng thấp nhất): 3,25 triệu đồng/tháng.
Vì vậy, việc tăng lương cho công chức, viên chức từ 2025 sẽ giúp kéo gần khoảng cách giữa lương của các đối tượng trong khu vực công và khu vực doanh nghiệp

Nguồn giadinh.suckhoedoisong.vn