BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tính đến tháng 7.2009: Toàn tỉnh có 2.327 trang trại các loại

Cập nhật ngày: 17/09/2009 - 06:04

Nuôi heo rừng tại một trạng trại ở Trảng Bàng.

Thông tin từ Cục Thống kê Tây Ninh cho biết: Theo kết quả điều tra trang trại thời điểm 1.7.2009, toàn tỉnh có 2.327 trang trại, tăng 11,6% (tương ứng với 241 trang trại) so cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó có 724 trang trại cây hàng năm, 1.163 trang trại cây lâu năm (đây là loại hình trang trại chiếm tỷ trọng cao nhất, 50% trong tổng số trang trại); 257 trang trại chăn nuôi; 4 trang trại lâm nghiệp; 47 trang trại thuỷ sản và 132 trang trại kinh doanh tổng hợp. Trong tổng số trang trại, huyện thị có số lượng trang trại nhiều nhất có: Tân Biên 726 trang trại, Tân Châu 674 trang trại; huyện Trảng Bàng, huyện Dương Minh Châu có từ 157 đến 179 trang trại; Thị xã Tây Ninh, Bến Cầu có từ 84 đến 98 trang trại, Châu Thành và Hoà Thành có từ 31 đến 41 trang trại. Những trang trại trên đóng góp tích cực cho ngành sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trong tỉnh về giá trị sản xuất, sản lượng hàng hoá và dịch vụ, kỹ thuật...

Ngoài lao động trong gia đình, trang trại còn thu hút, tạo việc làm cho trên 27 ngàn lao động (chiếm 87% tổng số lao động trang trại đang quản lý), lao động làm việc trong các trang trại chủ yếu là lao động phổ thông, trình độ văn hoá còn hạn chế, một số ít lao động đảm nhiệm các khâu sản xuất, yêu cầu đòi hỏi trình độ kỹ thuật như: điều khiển máy móc móc, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản...Nhưng số lao động này đào tạo chưa nhiều, còn quá khiêm tốn, đây cũng là bức xúc trong việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn trong tỉnh nói chung và các loại hình trang trại nói riêng...

Trang trại quản lý, sử dụng trên 23 ngàn ha đất nông nghiệp (trong đó trên 6 ngàn ha đất trồng cây hàng năm, gần 17 ngàn ha đất trồng cây lâu năm, 178 ha đất lâm nghiệp và 130 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, 8 ha đất trồng cỏ và 47 ha đất khác). Số lượng gia súc, gia cầm... trang trại quản lý đến thời điểm điều tra: trâu, bò trên 3 ngàn con; lợn (không kể lợn sữa) trên 17 ngàn con; gia cầm (không tính gia cầm dưới 7 ngày tuổi) 62 ngàn con; cá sấu trên 6 ngàn con...

Tổng số vốn đầu tư vào sản xuất của trang trại toàn tỉnh trên 3 ngàn tỷ đồng, giảm so cùng kỳ 1%, tổng thu nhập đạt trên 442 tỷ đồng, với giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ trên 949,6 tỷ đồng.

Vốn sản xuất bình quân 1 trang trại có 1347 triệu đồng, trong đó loại hình có vốn sản xuất cao nhất là trang trại cây lâu năm 1978 triệu đồng, kế đến trang trại thuỷ sản 1502 triệu đồng, trang trại kinh doanh tổng hợp 1206 triệu đồng, các loại hình trang trại còn lại bình quân vốn sản xuất từ 474 đến 663 triệu đồng. Thu nhập trong năm bình quân 1 trang trại 190 triệu đồng, cao nhất trang trại kinh doanh tổng hợp 334 triệu; trang trại thuỷ sản, lâm nghiệp, và chăn nuôi từ 90 đến 104 triệu đồng, thấp nhất trang trại cây hàng năm 70 triệu đồng.

Giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ bình quân 1 trang trại thực hiện trong năm được 408 triệu đồng (cao nhất trang trại kinh doanh tổng hợp 674 triệu đồng, trang trại chăn nuôi 618 triệu đồng; trang trại thuỷ sản 573 triệu đồng; trang trại lâm nghiệp, cây lâu năm từ 464 đến 474 triệu đồng và trang trại cây hàng năm 173 triệu đồng...). Lao động bình quân 1 trang trại 13,5 người, từng loại hình trang trại có qui mô lao động cao, thấp khác nhau: kinh doanh tổng hợp 21 lao động, cây hàng năm 17 lao động, lâm nghiệp và cây hàng năm từ 11 đến 13 lao động, chăn nuôi và thuỷ sản từ 3 đến 5 lao động.

V.D.Q